ผลิตสื่อวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟน

โรงเรียนเกษมพิทยา
IMG 5628 IMG 5466 IMG 5475 IMG 5490
IMG 5501 IMG 5508 IMG 5530 IMG 5532
IMG 5548 IMG 5560 IMG 5566 IMG 5590
IMG 5592 IMG 5593 IMG 5596 IMG 5598
IMG 5601 IMG 5604 IMG 5612 IMG 5613
IMG 5619 IMG 5621 IMG 5626 IMG 5627
IMG 5629 IMG 5635 IMG 5644 IMG 5684