ทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนเกษมพิทยา
DSC08330 DSC08331 DSC08334 DSC08335
DSC08339 DSC08343 DSC08344 DSC08347
DSC08349 DSC08355 DSC08356 DSC08358
DSC08360 DSC08362 DSC08364 DSC08365
DSC08366 DSC08367 DSC08368 DSC08369
DSC08372 DSC08380 DSC08381 DSC08382
DSC08386 DSC08391 DSC08392 DSC08398
DSC08399 DSC08400 IMG 25590708 091521 IMG 25590708 092146
IMG 25590708 095126 IMG 25590708 095624 IMG 25590708 095634 IMG 25590708 101534
IMG 25590708 103056 IMG 25590708 113918 IMG 25590708 113925 IMG 25590708 114010
IMG 25590708 114033 IMG 25590708 121430 IMG 25590708 124950