กิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน ม.4 ปี59

28 พฤษภาคม 2559
ปฐมนิเทศม.4 2559 5 IMG 8907 IMG 8908 IMG 8910
IMG 8911 IMG 8914 IMG 8918 IMG 8919
IMG 8920 IMG 8921 IMG 8924 IMG 8925
IMG 8926 IMG 8928 IMG 8933 IMG 8935
IMG 8938 IMG 8940 IMG 8942 IMG 8945
IMG 8946 IMG 8949 IMG 8952 IMG 8955
IMG 8958 IMG 8959 IMG 8960 IMG 8966
ปฐมนิเทศม.4 2559 1 ปฐมนิเทศม.4 2559 2 ปฐมนิเทศม.4 2559 3 ปฐมนิเทศม.4 2559 6
ปฐมนิเทศม.4 2559 7 ปฐมนิเทศม.4 2559 8 ปฐมนิเทศม.4 2559 9 ปฐมนิเทศม.4 2559 10
ปฐมนิเทศม.4 2559 12 ปฐมนิเทศม.4 2559 15 ปฐมนิเทศม.4 2559 17 ปฐมนิเทศม.4 2559 18
ปฐมนิเทศม.4 2559 20 ปฐมนิเทศม.4 2559 22 ปฐมนิเทศม.4 2559 23 ปฐมนิเทศม.4 2559 24
ปฐมนิเทศม.4 2559 26 ปฐมนิเทศม.4 2559 27 ปฐมนิเทศม.4 2559 28 IMG 8892
IMG 8894 IMG 8896 IMG 8899 IMG 8906