กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 59

โดยโรงเรียนเกษมพิทยา
IMG 5254 IMG 4731 IMG 4735 IMG 4740
IMG 4753 IMG 4768 IMG 4769 IMG 4795
IMG 4801 IMG 4803 IMG 4808 IMG 4810
IMG 4820 IMG 4828 IMG 4845 IMG 4857
IMG 4867 IMG 4871 IMG 4901 IMG 4906
IMG 4959 IMG 4969 IMG 4970 IMG 4973
IMG 4975 IMG 4979 IMG 4983 IMG 4997
IMG 5001 IMG 5005 IMG 5007 IMG 5008
IMG 5015 IMG 5023 IMG 5047 IMG 5052
IMG 5054 IMG 5064 IMG 5090 IMG 5105
IMG 5136 IMG 5153 IMG 5178 IMG 5187
IMG 5190 IMG 5194 IMG 5206 IMG 5207
IMG 5210 IMG 5216 IMG 5222 IMG 5245
IMG 5251 IMG 5265 IMG 5278 IMG 5316
IMG 5319 IMG 5322 IMG 5325 IMG 5326
IMG 5377 IMG 5452 IMG 5560 IMG 5572