กิจกรรมไหว้ครูปีการศึกษ59

โรงเรียนเกษมพิทยา

IMG 5889 IMG 5890 IMG 5919 IMG 5924
IMG 5929 IMG 5931 IMG 5933 IMG 5935
IMG 5937 IMG 5941 IMG 5950 IMG 5961
IMG 5964 IMG 5969 IMG 5972 IMG 5979
IMG 5982 IMG 5988 IMG 5991 IMG 6005
IMG 6009 IMG 6018 IMG 6024 IMG 6026
IMG 6033 IMG 6051 IMG 6090 IMG 6122
IMG 6123 IMG 6168 IMG 6179 IMG 6264
IMG 6302 IMG 6306 IMG 6317 IMG 6319
IMG 6329 IMG 6359 IMG 6366 IMG 6372
IMG 6389 IMG 6429 IMG 6510 IMG 6545