กีฬาพักกลางวันเกมส์59

โรงเรียนเกษมพิทยา
IMG 6629 IMG 6607 IMG 6610 IMG 6612
IMG 6613 IMG 6614 IMG 6616 IMG 6618
IMG 6620 IMG 6621 IMG 6681 IMG 6625
IMG 6626 IMG 6628 IMG 6630 IMG 6631
IMG 6632 IMG 6635 IMG 6637 IMG 6640
IMG 6641 IMG 6643 IMG 6644 IMG 6647
IMG 6651 IMG 6656 IMG 6662 IMG 6664
IMG 6671 IMG 6675 IMG 6676 IMG 6686
IMG 6701 IMG 6709 IMG 6715 IMG 6717
IMG 6719 IMG 6660 IMG 6726 IMG 6728