รับรางวัล Energy MIND AWARD ระัดับ 5 ดาว

โรงเรียนเกษมพิทยา
IMG 7934 IMG 7944 IMG 7945 IMG 7954
IMG 7958 IMG 7961 IMG 7963 IMG 7966
IMG 7967 IMG 7978 IMG 8000 IMG 8012
IMG 8015 IMG 8019 IMG 8021 IMG 8028
IMG 8032 IMG 8195 IMG 8253 IMG 8295
IMG 8302 IMG 8313 IMG 8316 IMG 8333
IMG 8336 IMG 8338 IMG 8340 IMG 8346