กีฬาภายใน 2559

โรงเรียนเกษมพิทยา
IMG 0219 - Copy IMG 0220 - Copy IMG 0225 IMG 0239
IMG 0242 IMG 0243 IMG 0259 IMG 0264
IMG 0265 IMG 0321 IMG 0328 IMG 0335
IMG 0357 IMG 0380 IMG 0404 IMG 0405
IMG 0437 IMG 0441 IMG 0444 IMG 0493
IMG 0495 IMG 0507 IMG 0564 IMG 0581
IMG 0606 IMG 0666 IMG 0670 IMG 0889
IMG 0937 IMG 0938 IMG 1018 IMG 1049
IMG 1110 IMG 1135 IMG 1168 IMG 1171
IMG 1184 IMG 1206 IMG 1217 IMG 1232
IMG 1278 IMG 1290 IMG 1300 IMG 1302
IMG 1313 IMG 1317 IMG 1320 IMG 1348
IMG 1382 IMG 1414 IMG 1458 IMG 1488
IMG 1513 IMG 1527 IMG 1564 IMG 1588
IMG 1659 IMG 1661 IMG 1667 IMG 1739
IMG 1778 IMG 1783 IMG 1839 IMG 2222
IMG 2224 IMG 2240 IMG 2246 IMG 2259
IMG 2264 IMG 2329 IMG 2352 IMG 2383
IMG 2392 IMG 2405 IMG 2414 IMG 2447
IMG 2514 IMG 2525 IMG 2560 IMG 2574
IMG 2592 IMG 2610 IMG 2695 IMG 2759
IMG 2765 IMG 2802 IMG 2856 IMG 2887
IMG 2911 IMG 3011 IMG 3016 IMG 3021
IMG 3034 IMG 3090 IMG 3093 IMG 3147
IMG 3161 IMG 3164 IMG 3202 IMG 3240
IMG 3245 IMG 3247 IMG 3258 IMG 3265
IMG 3357 IMG 3359 IMG 3380 IMG 3391
IMG 3414 IMG 3424 IMG 3522 IMG 3553
IMG 3640 IMG 3642 IMG 3678 IMG 3689
IMG 3715 IMG 3717