กิจกรรมสัมนาครูและบุคลากรโรงเรียนเกษมพิทยา 59

IMG 3195 IMG 3242 IMG 3259 IMG 3295
IMG 3357 IMG 3363 IMG 3997 IMG 4011
IMG 4028 IMG 4048 IMG 4079 IMG 4115
IMG 4117 IMG 4129 IMG 4198 IMG 4245
IMG 4333 IMG 4364 IMG 4367 IMG 4382
IMG 4438 IMG 4491 IMG 4533 IMG 4557
IMG 4592 IMG 4613 IMG 4641 IMG 4649
IMG 4665 IMG 4740 IMG 4804 IMG 4836
IMG 4994 IMG 5012 IMG 5220 IMG 5549
IMG 5583 IMG 25591011 162809 IMG 25591012 110928 IMG 25591012 165141