ทัศนศึกษา ม.2 ปี 59

โรงเรียนเกษมพิทยา
20170306 ๑๗๐๓๐๗ 0056 20170306 ๑๗๐๓๐๗ 0005 20170306 ๑๗๐๓๐๗ 0006 20170306 ๑๗๐๓๐๗ 0007
20170306 ๑๗๐๓๐๗ 0009 20170306 ๑๗๐๓๐๗ 0020 20170306 ๑๗๐๓๐๗ 0027 20170306 ๑๗๐๓๐๗ 0028
20170306 ๑๗๐๓๐๗ 0032 20170306 ๑๗๐๓๐๗ 0037 20170306 ๑๗๐๓๐๗ 0038 20170306 ๑๗๐๓๐๗ 0039
20170306 ๑๗๐๓๐๗ 0046 20170306 ๑๗๐๓๐๗ 0050 20170306 ๑๗๐๓๐๗ 0051 20170306 ๑๗๐๓๐๗ 0058
20170306 ๑๗๐๓๐๗ 0062 20170306 ๑๗๐๓๐๗ 0063 20170306 ๑๗๐๓๐๗ 0065 20170306 ๑๗๐๓๐๗ 0066
20170306 ๑๗๐๓๐๗ 0069 20170306 ๑๗๐๓๐๗ 0075 20170306 ๑๗๐๓๐๗ 0079 20170306 ๑๗๐๓๐๗ 0090
20170306 ๑๗๐๓๐๗ 0093 20170306 ๑๗๐๓๐๗ 0100 20170306 ๑๗๐๓๐๗ 0106 20170306 ๑๗๐๓๐๗ 0109
20170306 ๑๗๐๓๐๗ 0110 20170306 ๑๗๐๓๐๗ 0119 DSC 0006 DSC 0023
DSC 0028 DSC 0042 DSC 0048 DSC 0057
DSC 0105 DSC 0175 DSC 0183 DSC 0196
DSC 0197 DSC 0202 DSC 0204 DSC 0210
DSC 0231 DSC 0241 DSC 0267 DSC 0272
DSC 0273 DSC 0319 DSC 0323 DSC 0326
DSC 0351 DSC 0365 DSC 0391 DSC 0529
DSC 0534 DSC 0548 DSC 0561 DSC 0567