กิจกรรมวันภาษาไทย ปี 2559

โรงเรียนเกษมพิทยา
IMG 7922 IMG 1172 IMG 1176 IMG 1178
IMG 1179 IMG 1180 IMG 1181 IMG 1188
IMG 1206 IMG 1217 IMG 1226 IMG 1228
IMG 7896 IMG 7902 IMG 7903 IMG 7904
IMG 7906 IMG 7907 IMG 7909 IMG 7910
IMG 7912 IMG 8153 IMG 8170 IMG 8183
IMG 8194 IMG 8200 IMG 8209 IMG 8210
IMG 8214 IMG 8254 IMG 8259 IMG 8278
IMG 8280 IMG 8285 IMG 8316 IMG 8329
IMG 8368 IMG 8370 IMG 8382 IMG 8402
IMG 8404 IMG 8427 IMG 8434 IMG 8438
IMG 8439 IMG 8450 IMG 8453 IMG 8458
IMG 8461 IMG 8465 IMG 8470 IMG 8474
IMG 8480 IMG 8493 IMG 8497 IMG 8502
IMG 8511 IMG 8518 IMG 8531 IMG 8536
IMG 8540 IMG 8544 IMG 8548 IMG 8564