วันวิชาการ ปีการศึกษา 59

โรงเรียนเกษมพิทยา
IMG 6608 IMG 6488 IMG 6492 IMG 6494
IMG 6499 IMG 6505 IMG 6508 IMG 6524
IMG 6526 IMG 6527 IMG 6536 IMG 6540
IMG 6544 IMG 6484 IMG 6545 IMG 6552
IMG 6553 IMG 6557 IMG 6560 IMG 6566
IMG 6574 IMG 6587 IMG 6598 IMG 6606
IMG 6617 IMG 6623 IMG 6627 IMG 6629
IMG 6665 IMG 6673 IMG 6698 IMG 6731
IMG 6732 IMG 6734 IMG 6735 IMG 6768
IMG 6780 IMG 6794 IMG 6915 IMG 6935
IMG 6937 IMG 6946 IMG 6959 IMG 6976
IMG 7034 IMG 7054 IMG 7072 IMG 7120
IMG 7129 IMG 7144 IMG 7154 IMG 7170
IMG 7173 IMG 7215 IMG 7258 IMG 7301
IMG 7306 IMG 7319 IMG 7356 IMG 7402
IMG 7418 IMG 7461 IMG 7464 IMG 7517
IMG 7571 IMG 7593 IMG 7661 IMG 7665
IMG 7723 IMG 7764 IMG 7852 IMG 7894