กิจกรรมถวายคำปฏิญาณตนและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี

โรงเรียนเกษมพิทยา
IMG 7195 IMG 7179 IMG 7180 IMG 7185
IMG 7186 IMG 7190 IMG 7192 IMG 7194
IMG 7196 IMG 7197 IMG 7199 IMG 7200
IMG 7201 IMG 7203 IMG 7205 IMG 7207
IMG 7209 IMG 7210 IMG 7211 IMG 7212
IMG 7213 IMG 7225 IMG 7228 IMG 7229
IMG 7230 IMG 7231 IMG 7233 IMG 7235
IMG 7236 IMG 7249 IMG 7251 IMG 7253
IMG 7254 IMG 7257 IMG 7264 IMG 7265
IMG 7267 IMG 7282 IMG 7285 IMG 7288
IMG 7289 IMG 7296 IMG 7303 IMG 7305
IMG 7309 IMG 7310 IMG 7312 IMG 7313
IMG 7314 IMG 7319 IMG 7321 IMG 7322
IMG 7323 IMG 7324