โครงการค่ายพัฒนาผู้เรียน ม.5

โรงเรียนเกษมพิทยา
DSCF0531 DSCF0222 DSCF0238 DSCF0260
DSCF0279 DSCF0336 DSCF0342 DSCF0391
DSCF0440 DSCF0467 DSCF0474 DSCF0480
DSCF0485 DSCF0515 DSCF0518 DSCF0521
DSCF0545 DSCF0555 DSCF0569 DSCF0587
DSCF0622 DSCF0629 DSCF0632 DSCF0637
DSCF0647 DSCF0652 DSCF0659 DSCF0670
DSCF0675 DSCF0677 DSCF0681 DSCF0688
DSCF0689 DSCF0713 DSCF0714 DSCF0729
DSCF0733 DSCF0741 DSCF0745 DSCF0772
DSCF0823 DSCF0835 DSCF0839 DSCF0847
DSCF0849 DSCF0854 DSCF0881 DSCF0884
DSCF0894 DSCF0897 DSCF0900 DSCF0903
DSCF0904 DSCF0914 DSCF0915 DSCF0921
DSCF0926 DSCF0927 DSCF0931 DSCF0932
DSCF0940 DSCF0945 DSCF0952 DSCF0953