กีฬาภายในประจำปี 60

โรงเรียนเกษมพิทยา
IMG 9157 IMG 8568 IMG 8609 IMG 8640
IMG 8642 IMG 8659 IMG 8686 IMG 8692
IMG 8695 IMG 8704 IMG 8711 IMG 8712
IMG 8713 IMG 8719 IMG 8725 IMG 8729
IMG 8732 IMG 8747 IMG 8750 IMG 8753
IMG 8858 IMG 8897 IMG 8919 IMG 8921
IMG 8932 IMG 8951 IMG 8957 IMG 8959
IMG 8963 IMG 8964 IMG 9001 IMG 9005
IMG 9006 IMG 9012 IMG 9033 IMG 9041
IMG 9051 IMG 9069 IMG 9077 IMG 9095
IMG 9108 IMG 9123 IMG 9160 IMG 9164
IMG 9186 IMG 9195 IMG 9200 IMG 9206
IMG 9222 IMG 9236 IMG 9243 IMG 9244
IMG 9258 IMG 9271 IMG 9278 IMG 9284
IMG 9319 IMG 9323 IMG 9352 IMG 9378