กิจกรรมพักกลางวันเกมส์ ปี 60

โรงเรียนเกษมพิทยา
DSC 0357 DSC 0139 DSC 0142 DSC 0146
DSC 0151 DSC 0152 DSC 0175 DSC 0176
DSC 0177 DSC 0180 DSC 0181 DSC 0182
DSC 0183 DSC 0191 DSC 0195 DSC 0205
DSC 0206 DSC 0211 DSC 0212 DSC 0214
DSC 0217 DSC 0223 DSC 0227 DSC 0230
DSC 0240 DSC 0243 DSC 0277 DSC 0302
DSC 0311 DSC 0328 DSC 0330 DSC 0356