ทัศนศึกษา ม.5 นครนายก60

โรงเรียนเกษมพิทยา
DSCF0197 DSCF0207 DSCF0251 DSCF0283
DSCF0318 DSCF0343 DSCF0354 DSCF0379
DSCF0424 DSCF0436 DSCF0440 DSCF0474
DSCF0479 DSCF0485 DSCF0497 DSCF0533
DSCF0546 DSCF0574 DSCF0582 DSCF0596
DSCF0611 DSCF0617 DSCF0620 DSCF0628
DSCF0639 DSCF0672 DSCF0697 DSCF0719
DSCF0738 DSCF0741 DSCF0748 DSCF0754