กิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนเกษมพิทยา
IMG 6269 IMG 6207 IMG 6212 IMG 6214
IMG 6232 IMG 6240 IMG 6242 IMG 6247
IMG 6250 IMG 6251 IMG 6254 IMG 6260
IMG 6261 IMG 6266 IMG 6268 IMG 6274
IMG 6276 IMG 6279 IMG 6284 IMG 6285
IMG 6298 IMG 6302 IMG 6311 IMG 6330
IMG 6333 IMG 6336 IMG 6337 IMG 6343
IMG 6345 IMG 6349 IMG 6351 IMG 6354
IMG 6362 IMG 6367 IMG 6370 IMG 6375
IMG 6382 IMG 6447 IMG 6455 IMG 6468