กิจกรรมรับน้อง ม.4 ปี 2560

โรงเรียนเกษมพิทยา
IMG 5893 IMG 5879 IMG 5885 IMG 5889
IMG 5890 IMG 5896 IMG 5898 IMG 5904
IMG 5905 IMG 5910 IMG 5917 IMG 5918
IMG 5921 IMG 5925 IMG 5926 IMG 5929
IMG 5934 IMG 5942 IMG 5951 IMG 5954
IMG 5970 IMG 5983 IMG 5984 IMG 5995
IMG 5999 IMG 6015 IMG 6023 IMG 6024
IMG 6028 IMG 6033 IMG 6038 IMG 6041
IMG 6049 IMG 6063 IMG 6122 IMG 6133
IMG 6134 IMG 6138 IMG 6167 IMG 6168
IMG 6183 IMG 6186 IMG 6190 IMG 6205