กิจกรรมไหว้ครูประจำ ปี 61

โรงเรียนเกษมพิทยา
IMG 5584 IMG 5330 IMG 5358 IMG 5396
IMG 5411 IMG 5424 IMG 5425 IMG 5435
IMG 5440 IMG 5463 IMG 5504 IMG 5554
IMG 5560 IMG 5581 IMG 5618 IMG 5626
IMG 5638 IMG 5666 IMG 5671 IMG 5697
IMG 5699 IMG 5729 IMG 5743 IMG 5769
IMG 5774 IMG 5780 IMG 5786 IMG 5806
IMG 5818 IMG 5839 IMG 5841 IMG 5885
IMG 5887