กิจกรรมรับน้อง ม.4 ปี 61

โรงเรียนเกษมพิทยา
IMG 1573 IMG 1219 IMG 1223 IMG 1229
IMG 1232 IMG 1237 IMG 1239 IMG 1241
IMG 1243 IMG 1257 IMG 1291 IMG 1299
IMG 1308 IMG 1309 IMG 1310 IMG 1319
IMG 1320 IMG 1324 IMG 1373 IMG 1375
IMG 1377 IMG 1391 IMG 1395 IMG 1482
IMG 1508 IMG 1521 IMG 1523 IMG 1564
IMG 1605 IMG 1716 IMG 1724 IMG 1725
IMG 1736 IMG 1839 IMG 2003 IMG 2015
IMG 2035 IMG 2052 IMG 2179 IMG 2228