กิจกรรมรับน้อง ม. 4 ปี 61

โรงเรียนเกษมพิทยา
IMG 3721 IMG 2293 IMG 2513 IMG 2526
IMG 2544 IMG 2626 IMG 2663 IMG 2687
IMG 2691 IMG 2719 IMG 2771 IMG 2840
IMG 2850 IMG 3326 IMG 3343 IMG 3351
IMG 3361 IMG 3374 IMG 3375 IMG 3378
IMG 3379 IMG 3430 IMG 3454 IMG 3459
IMG 3485 IMG 3509 IMG 3530 IMG 3576
IMG 3590 IMG 3597 IMG 3678 IMG 3687