กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนเกษมพิทยา
P1150984 P1150938 P1150940 P1150948
P1150949 P1150954 P1150956 P1150958
P1150970 P1150974 P1150978 P1150987
P1150992 P1160002 P1160004 P1160006