กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ร.10

โรงเรียนเกษมพิทยา
P1140878 P1140851 P1140855 P1140862
P1140869 P1140871 P1140873 P114087888
P1140882 P1140886 P1140888 P1140895
P1140900