โรงเรียนเกษมพิทยา
  • โรงเรียนเกษมพิทยา มุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการและจริยธรรม
  • ก้าวแรกของการศึกษาต้องเริ่มต้นด้วยความพร้อมของการก้าว
  • โรงเรียนของเราน่าอยู่
  • โรงเรียนเกษมพิทยาออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
  • โรงเรียนเกษมพิทยาออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
  • แผนกอนุบาลโรงเรียนเกษมพิทยา
Untitled Document
::LOGIN::
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
User :
Pass :
Untitled Document
วันอาทิตย์
24
กุมภาพันธ์

counter
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์
Untitled Document 4
คน
วันนี้
39
คน
เมื่อวาน
72
คน
เดือนนี้
1,943
คน
เดือนที่แล้ว
2,254
คน
รวมปีนี้
4,197
คน
รวมปีที่แล้ว
26,991
คน
สถิตินี้เริ่มเก็บค่าจากวันที่ 25 มี.ค. 60
ข่าวประชาสัมพันธ์
link_marquree โรงเรียนเกษมพิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้นประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รับสมัครนักเรียนใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
โปรโมช่ั่นการสมัครเรียน


รายละเอียดการซื้อ สมุด-หนังสือ ปีการศึกษา 2560ค่าหนังสือ-สมุด ระดับชั้นประถมศึกษา
 [ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ] = 1,038 บาท
 [ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ] = 1,183 บาท
 [ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ] = 1,111 บาท
 [ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ] = 1,223 บาท
 [ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ] = 890 บาท
 [ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ] = 1,232 บาท


ค่าหนังสือ-สมุด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 [ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ] = 1,653 บาท
 [ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ] = 1,636 บาท
 [ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ] = 1,532 บาท


ค่าหนังสือ-สมุด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 [ แผนการเรียน วิทย์ ] = 738 บาท
 [ แผนการเรียน ศิลป์-คำนวณ ] = 644 บาท
 [ แผนการเรียน ศิลป์-จีน ] = 859 บาท
 [ แผนการเรียน ศิลป์-ทั่วไป ] = 644 บาท


ค่าหนังสือ-สมุด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 [ แผนการเรียน วิทย์ ] = 841 บาท
 [ แผนการเรียน ศิลป์-คำนวณ ] = 644 บาท
 [ แผนการเรียน ศิลป์-จีน ] = 869 บาท
 [ แผนการเรียน ศิลป์-ทั่วไป ] = 644 บาท


ค่าหนังสือ-สมุด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 [ แผนการเรียน วิทย์ ] = 934 บาท
 [ แผนการเรียน ศิลป์-คำนวณ ] = 842 บาท
 [ แผนการเรียน ศิลป์-จีน ] = 798 บาท
 [ แผนการเรียน ศิลป์-ทั่วไป ] = 798 บาทหมายเหตุ วันที่ 9-12 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาเปิดจำหน่ายอุปกรณ์การเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประกอบไปด้วยหนังสือ สมุด ชุดนักเรียน โดยจะต้องมีใบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อที่จะมายืนยันตัวตนในการซื้ออุปกรณ์