โรงเรียนเกษมพิทยา
โรงเรียนเกษมพิทยา
  • โรงเรียนเกษมพิทยา มุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการและจริยธรรม
  • ก้าวแรกของการศึกษาต้องเริ่มต้นด้วยความพร้อมของการก้าว
  • โรงเรียนของเราน่าอยู่
  • โรงเรียนเกษมพิทยาออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
  • โรงเรียนเกษมพิทยาออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
  • แผนกอนุบาลโรงเรียนเกษมพิทยา
Untitled Document
งานฝ่ายทะเบียน/เอกสาร
::LOGIN::
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
User :
Pass :
Untitled Document
วันพฤหัสบดี
24
กันยายน

counter
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์
Untitled Document 121
คน
วันนี้
75
คน
เมื่อวาน
107
คน
เดือนนี้
1,867
คน
เดือนที่แล้ว
2,737
คน
รวมปีนี้
26,330
คน
รวมปีที่แล้ว
26,072
คน
สถิตินี้เริ่มเก็บค่าจากวันที่ 25 มี.ค. 60
ข่าวประชาสัมพันธ์
link_marquree โรงเรียนเกษมพิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้นประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รับสมัครนักเรียนใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
SUMMER 58
วันที่ 28 มี.ค. - 29 พ.ค. 2559 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และปรับพื้นฐานทุกรายวิชาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ปัจฉิมนิเทศน์ ม.6 ปีการศึกษา 58
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2558 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดปัจฉิมนิเทศน์สำหรับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2558 ณ คลองทรายรีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา เพื่อให้นักเรียนได้รับการอบรม สร้างความรัก ความสามัคคี สร้างความเป็นผู้นำที่ดี และเป็นคนดีของสังคมต่อไป
ค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ 2559
วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีกิจกรรมเข้าค่ายนักเรียนระดับชั้น ม.4 การเรียนรู้ "ค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์" ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร เพื่อนักเรียนจะได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ
ทัศนศึกษาอยุธยา 2559
วันที่ 22 มกราคม 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาได้นำนักเรียนชั้น ป.5 ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดอยุธยา เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และได้สัมผัสกับสถานที่จริง
กิจกรรมวิชาการปี 2558
วันที่ 27 มกราคม 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมวันวิชาการ มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประกวดการเต้น Cover Dance และการนำเสนอโครงงานต่าง
วันเด็กแห่งชาติ 2558
วันที่ 8 มกราคม 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมวันเด็กซึ่งมีการแสดง วงดนตรี เล่นเกมส์ รวมทั้งการแจกของขวัญให้นักเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างดี
วันพ่อแห่งชาติ 2558
วันที่ 4 ธันวาคม 2558 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีการรำถวายพระพร ละครเวที และจัดพื้นที่ให้นักเรียนได้ขายของชื่อ "ตลาดศุกร์เกษม"
กีฬาภายใน (ปี 2558)
วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558 เป็นการแข่งขันกีฬาภายใน สีแดง ม่วง ชมพู ราชพฤกษ์ รายการแข่งขั้นมีกีฬา กรีฑา กีฬาพื้นบ้าน เพื่อสร้างให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นทีม มีระบบการทำงานเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2558
วันที่ 2-3 กันยายน 2558 มีการแสดงละครเวที นางรำ และกิจกรรมที่หลากหลายตามจุดต่างๆ โรงเรียนได้เชิญร้านขายหนังสือหลายร้านมาขายให้กับนักเรียนถึงที่
วิทยาศาสตร์ตัวน้อย 2558
วันที่ 18 สิงหาคม 2558 กิจกรรมวิทยาศาสตร์มีการประกวดชุดรีไซล์เคิล ซุ้มกิจกรรมต่างๆ เพิ่มสร้างทักษะให้นักเรียน โดยมีวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง และทางหมวดวิทยาศาสตร์ก็จัดบอร์ดความรู้ให้นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติม
หนูรักแม่นะค่ะ (วันแม่แห่งชาติ 2558)
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 โรงเรียนเกษมพิทยา ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเพื่อถวายความจงรักภักดีแม่ของแผ่นดิน และได้เชิญแม่ของนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้แม่และลูกได้แสดงถึงความรักซึ่งกันและกัน
ภาษาไทยแห่งชาติ ปี2558
วันที่ 29 กรกฏาคม 2558 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยซึ่งประกอบไปด้วยการละเล่นหน้าเวที ซุ้มบอร์ดความรู้
สำนึกในพระคุณครู(วันครูปีการศึกษา58)
วันที่ 18 มิถุนายน 2558 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมไหว้ครูเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงพระคุณของครู-อาจารย์ ได้มีโอกาสรับพรจากครู-อาจารย์ รวมถึงสร้างให้นักเรียนมีความอ่อนน้อมกับผู้ใหญ่หรือครูอาจารย์
น้ำหมักช่วยโลก(วันสิ่งแวดล้อมโลก)
วันที่ 5 มิถุนายน 2558 โรงเรียนเกษมพิทยาได้เห็นความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมโลก ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และคณะครูได้นำนักเรียนไปเทน้ำหมักชีวะภาพที่ชุมชนคลองตันเพื่อปรับสภาพน้ำในคลองตันให้ดีขั้น
ปะมวลภาพกิจกรรมที่น่าสนใจ ผลงานนักเรียน