โรงเรียนเกษมพิทยา
โรงเรียนเกษมพิทยา
  • โรงเรียนเกษมพิทยา มุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการและจริยธรรม
  • ก้าวแรกของการศึกษาต้องเริ่มต้นด้วยความพร้อมของการก้าว
  • โรงเรียนของเราน่าอยู่
  • โรงเรียนเกษมพิทยาออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
  • โรงเรียนเกษมพิทยาออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
  • แผนกอนุบาลโรงเรียนเกษมพิทยา
Untitled Document
งานฝ่ายทะเบียน/เอกสาร
::LOGIN::
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
User :
Pass :
Untitled Document
วันพฤหัสบดี
17
มิถุนายน

counter
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์
Untitled Document 14
คน
วันนี้
166
คน
เมื่อวาน
277
คน
เดือนนี้
2,672
คน
เดือนที่แล้ว
4,140
คน
รวมปีนี้
18,832
คน
รวมปีที่แล้ว
33,098
คน
สถิตินี้เริ่มเก็บค่าจากวันที่ 25 มี.ค. 60
ข่าวประชาสัมพันธ์
link_marquree โรงเรียนเกษมพิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้นประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รับสมัครนักเรียนใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
กิจกรรมสะเต็มศึกษา ปี 2561
วันที่ 28-30 เมษายน 2561 ศูนย์สะเต็มศึกษา สช.003 เกษมพิทยา กรุงเทพมหานคร ระดับมัธยมศึาษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความสนใจกับกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ทำการถ่ายทอดสดจากส่วนกลาง
กิจกรรม Summer 60
วันที่่ 27 เมษายน 2561 ได้จัดกิจกรรมแสดงผลงานด้านดนตรี ของนักเรียนที่เรียนกิจกรรมดนตรีสากล ดนตรีไทย
กิจกรรม BOOM ม.6 ปี 2560
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรม "BOOM" รุ่นพี่รุ่นน้อง และครู สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา และนักเรียน ม.6 ได้มีกิจกรรมขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ร่วมผลักดัน สั่งสอน ในด้านศาสตร์ต่างๆ
ปัจฉิมนิเทศม.6 ปีการศึกษา60
วันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนเกษมพิทยาได้นำนักเรียนม.6 เดินทางไปยังนครนายก ภูเขางาม พาโนรามา รีสอร์ท - Phukaongam Panorama Resort จังหวัดนครนายก เพื่อจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนโดยมีทั้งกิจกรรม และบทเรียนการเรียนรู้ต่างๆ ครั้งสุดท้ายของม.6 โรงเรียนเกษมพิทยา รุ่น 33
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 61
วันที่ 12 มกราคม 2561 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กขึ้น โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย การแสดงหน้าเวที การละเล่น ซุ้มเกมส์ต่างๆ ตามกลุ่มสาระฯ เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่จะเป็นกำลังพัฒนาชาติสืบต่อไป
กิจกรรมกีฬาภายใน 60
วันที่่ 27-28 ธันวาคม 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายในขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วยกีฬา กรีฑา มีการประกวดแข่งขันดัมเมเยอร์ และหลีดเดอร์เชียร์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนที่หลักในการทำงานเป็นกลุ่ม รับผิดชอบ ความเสียสละ ความอดทน มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และสุขภาพร่างกายแข็งแรง
กิจกรรมวันคริสต์มาส 60
วันที่ 25 ธันวาคม 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดร่วมจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยมีกิจกรรมการแสดงหน้าเวที และแข่งทักษะทางภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
ทัศนศึกษาท้องฟ้าจำลอง ป.4
วันที่ 13 ธันวาคาม 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ออกไปทัศนศึกษาท้องฟ้าจำลอง เอกมัยกรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักเรียนได้เปิดโลกกว้างนอกห้องเรียนและได้รู้และเห็นโลกของวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย
โครงการค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
วันที่ 2-4 ธันวาคม 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน "ส่งเสริมคุณธรรม ค่านิยมและทักษะชีวิต" เพื่อส่งเสริมคุณธรรม ค่านิยมหลักของคนไทย สร้างประสบการ์ทักะการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี รวมถึงการปลูกฝังอุดมการ์ ความรัก ความสามัคคี ละความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ ณ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหาราบที่ 21 รักษาพระองค์ค่ายนวมินทราชินี อ.เมือง จ.ชลบุรี
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี 2560
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีกิจกรรมต่างๆ การแสดงในระดับชั้นต่างๆ พร้อมมีการจัดตลาดนัดศุกร์เกษมขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆ นอกห้องเรียนไปด้วย
ทัศนศึกษาพระเมรุมาศ
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ไปทัศนศึกษาที่ ท้องสนามหลวง ศึกษาพระเมรุมาศที่สนามหลวง เพื่อศึกษาศิลปะและศาสตร์ต่าง พร้อมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร
วันวชิราวุธ (ราชสดุดี) ปี 60
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนเกษมพิทยา ผู้บริหาร คณะครู ลูกเสือเนตรนารี และคณะนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันวชิราวุธ ถวายราชสดุดี เวลา 8.30-9.30 น.
เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ม.1 ปี 2560
วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาได้นำลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าค่ายกิจพักแรม ที่ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิแคมป์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดนครราชสีมา
ทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปี 60
วันที่ 4 กันยายน 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ออกไปทัศนศึกษาโลกภายนอก ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร) จังหวัดนครนายก ซึ่งได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ อีกรูปแบบหนึ่งจากการศึกษานอกโรงเรียน
กิจกรรมสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุง ปี 60
วันที่ 10 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาได้เดินทางไปบริจาคสิ่งของรวมทั้งกิจกรรมบันเทิงที่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยนำทีมโดยคณะผู้บริหารและครูบางส่วนได้ร่วมเดินทาง
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี2560
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติโดยมีกิจกรรมมากมาย การประกวดทักษะด้านต่าง รวมถึงการแสดงหน้าเวที และมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2560
อบรมเชิงปฏิบัติการ สะเต็มศึกษา 60
วันที่ 15 กรกฏาคม 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาร่วมกับ Mad Science ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้บูรณาการร่วมกับสะเต็ม โดยมีคณะครูโรงเรียนเกษมพิทยาเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาวิธีการสอนและบูรณาการแบบต่างๆ
ติว GAT ภาษาอังกฤษ 2560
วันที่ 6 กรกฏาคม 2560 โรงเรียนเกษมพิทยามีกิจกรรมติว GAT วิชาภาษาอังกฤษ "โครงการนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 20 "ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย กับสหพัฒน์" ได้รับการสนับสนุน และ เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆ ได้ร่วมกิจกรรมโดย Nation TV ร่วมกับ บ.สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) , โดยผลิตภัณฑ์ มาม่า , Bissin , Mont Fleur , Richesse"
กิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี
วันที่ 30 มิถุนาย 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนและเดินสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี โดยมีผู้อำนายการ ผู้กำกับ และลูกเสือ-เนตรนารี และ รด. เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้
กิจกรรมดนตรีต้านภัยยาเสพติด 60
วันที่ 28-29 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมดนตรีต้านภัยยาเสพติดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยได้รับความร่วมมือจากวงดนตรี หลายวง ร่วมสร้างความสนุกสนาน และทำให้นักเรียนได้แสดงออกให้เห็นถึงความสามัคคี ซึ่งกันและกัน
กิจกรรมกีฬาพักกลางวันเกมส์ ปี 60
วันที่ 27 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาได้เปิดการแข่งขันกีฬาประเพณี "พักกลางวันเกมส์" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดความรักและสามัคคี มีความรับผิดชอบ และห่างไกลยาเสพติด ซึ่งประกอบไปด้วยทีมจากนักรียน ชั้น ม.5-6
ตรวจสุขภาพประจำปี 2560
วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2650 โรงเรียนเกษมพิทยามีกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2560 โดยตรวจสุขภาพนักเรียนทุกคน
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้ขอขมาครูบาอาจารย์ในสิ่งที่กระทำผิดพลาดมา และทำให้เห็นถึงความอ่อนน้อมของนักเรียนและความร่วมือในการทำกิจกรรมในวันนี้
กิจกรรมรับน้อง ม.4 ปี 60
วันที่ 9 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมรับน้อง ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนใหม่ได้รู้จักซึ่งกันและกัน รวมทั้งการเคารพรุ่นพี่รุ่นน้อง ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความอบอุ่นระหว่างรุ่นนี้รุ่นน้อง ณ รั้วเกษมพิทยา
กิจกรรมการเรียนรู้สะเต็ม ม.ต้น
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเกษมพิทยา พร้อมด้วยครูแกนนำสะเต็มศึกษาได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาโดยให้นักเรียนทำ "สเลอปี้" เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการและปฏิกิริยาของวัตถุดิบ ที่ได้นำมาทดลอง ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจและตื่นเต้นกับประสบการณ์ใหม่ๆ
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 60
วันที่ 5 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเกษมพิทยา ได้จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกขึ้นซึ่งก็มีกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลายเช่น การประกวดถ่ายภาพสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน วาดภาพ กิจกรรมนันทนาการดนตรี รวมทั้งการเดินทางไปเทน้ำหมักชีวะภาพที่ชุมชนข้างสะพานคลองตัน
อบรมสร้างสร้างคลิปวิดีโอให้น่าสนใจ
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรการสร้างคลิปวิดีโออย่างไรให้น่าสนใจ ณ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และมุมมอง เทคนิคในการสร้างคลิปหรือหนังได้กว้างขึ้น
กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.1 ปี 60
วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศน์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรุ้ในการทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างมิตรภาพระหว่างเพื่อน กิจกรรมมอบตัวเป็นศิษย์ "โรงเรียนเกษมพิทยา"
เลือกกิจกรรมชมรม
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลืกชมรมการเรียนรู้อย่างอิสระตามความถนัดของนักเรียนโดยมี ชมรมคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะดนตรี คอมพิวเตอร์ นาฏศิลป ห้องสมุด ฯลฯ
ปะมวลภาพกิจกรรมที่น่าสนใจ ผลงานนักเรียน