โรงเรียนเกษมพิทยา
โรงเรียนเกษมพิทยา
  • โรงเรียนเกษมพิทยา มุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการและจริยธรรม
  • ก้าวแรกของการศึกษาต้องเริ่มต้นด้วยความพร้อมของการก้าว
  • โรงเรียนของเราน่าอยู่
  • โรงเรียนเกษมพิทยาออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
  • โรงเรียนเกษมพิทยาออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
  • แผนกอนุบาลโรงเรียนเกษมพิทยา
Untitled Document
งานฝ่ายทะเบียน/เอกสาร
::LOGIN::
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
User :
Pass :
Untitled Document
วันอาทิตย์
05
ธันวาคม

counter
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์
Untitled Document 1
คน
วันนี้
37
คน
เมื่อวาน
48
คน
เดือนนี้
406
คน
เดือนที่แล้ว
4,101
คน
รวมปีนี้
42,030
คน
รวมปีที่แล้ว
33,098
คน
สถิตินี้เริ่มเก็บค่าจากวันที่ 25 มี.ค. 60
ข่าวประชาสัมพันธ์
link_marquree โรงเรียนเกษมพิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้นประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รับสมัครนักเรียนใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
กิจกรรมสะเต็มศึกษา ปี 2561
วันที่ 28-30 เมษายน 2561 ศูนย์สะเต็มศึกษา สช.003 เกษมพิทยา กรุงเทพมหานคร ระดับมัธยมศึาษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความสนใจกับกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ทำการถ่ายทอดสดจากส่วนกลาง
กิจกรรม Summer 60
วันที่่ 27 เมษายน 2561 ได้จัดกิจกรรมแสดงผลงานด้านดนตรี ของนักเรียนที่เรียนกิจกรรมดนตรีสากล ดนตรีไทย
กิจกรรม BOOM ม.6 ปี 2560
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรม "BOOM" รุ่นพี่รุ่นน้อง และครู สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา และนักเรียน ม.6 ได้มีกิจกรรมขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ร่วมผลักดัน สั่งสอน ในด้านศาสตร์ต่างๆ
ปัจฉิมนิเทศม.6 ปีการศึกษา60
วันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนเกษมพิทยาได้นำนักเรียนม.6 เดินทางไปยังนครนายก ภูเขางาม พาโนรามา รีสอร์ท - Phukaongam Panorama Resort จังหวัดนครนายก เพื่อจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนโดยมีทั้งกิจกรรม และบทเรียนการเรียนรู้ต่างๆ ครั้งสุดท้ายของม.6 โรงเรียนเกษมพิทยา รุ่น 33
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 61
วันที่ 12 มกราคม 2561 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กขึ้น โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย การแสดงหน้าเวที การละเล่น ซุ้มเกมส์ต่างๆ ตามกลุ่มสาระฯ เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่จะเป็นกำลังพัฒนาชาติสืบต่อไป
กิจกรรมกีฬาภายใน 60
วันที่่ 27-28 ธันวาคม 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายในขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วยกีฬา กรีฑา มีการประกวดแข่งขันดัมเมเยอร์ และหลีดเดอร์เชียร์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนที่หลักในการทำงานเป็นกลุ่ม รับผิดชอบ ความเสียสละ ความอดทน มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และสุขภาพร่างกายแข็งแรง
กิจกรรมวันคริสต์มาส 60
วันที่ 25 ธันวาคม 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดร่วมจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยมีกิจกรรมการแสดงหน้าเวที และแข่งทักษะทางภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
ทัศนศึกษาท้องฟ้าจำลอง ป.4
วันที่ 13 ธันวาคาม 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ออกไปทัศนศึกษาท้องฟ้าจำลอง เอกมัยกรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักเรียนได้เปิดโลกกว้างนอกห้องเรียนและได้รู้และเห็นโลกของวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย
โครงการค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
วันที่ 2-4 ธันวาคม 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน "ส่งเสริมคุณธรรม ค่านิยมและทักษะชีวิต" เพื่อส่งเสริมคุณธรรม ค่านิยมหลักของคนไทย สร้างประสบการ์ทักะการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี รวมถึงการปลูกฝังอุดมการ์ ความรัก ความสามัคคี ละความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ ณ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหาราบที่ 21 รักษาพระองค์ค่ายนวมินทราชินี อ.เมือง จ.ชลบุรี
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี 2560
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีกิจกรรมต่างๆ การแสดงในระดับชั้นต่างๆ พร้อมมีการจัดตลาดนัดศุกร์เกษมขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆ นอกห้องเรียนไปด้วย
ทัศนศึกษาพระเมรุมาศ
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ไปทัศนศึกษาที่ ท้องสนามหลวง ศึกษาพระเมรุมาศที่สนามหลวง เพื่อศึกษาศิลปะและศาสตร์ต่าง พร้อมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร
วันวชิราวุธ (ราชสดุดี) ปี 60
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนเกษมพิทยา ผู้บริหาร คณะครู ลูกเสือเนตรนารี และคณะนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันวชิราวุธ ถวายราชสดุดี เวลา 8.30-9.30 น.
เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ม.1 ปี 2560
วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาได้นำลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าค่ายกิจพักแรม ที่ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิแคมป์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดนครราชสีมา
ทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปี 60
วันที่ 4 กันยายน 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ออกไปทัศนศึกษาโลกภายนอก ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร) จังหวัดนครนายก ซึ่งได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ อีกรูปแบบหนึ่งจากการศึกษานอกโรงเรียน
กิจกรรมสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุง ปี 60
วันที่ 10 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาได้เดินทางไปบริจาคสิ่งของรวมทั้งกิจกรรมบันเทิงที่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยนำทีมโดยคณะผู้บริหารและครูบางส่วนได้ร่วมเดินทาง
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี2560
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติโดยมีกิจกรรมมากมาย การประกวดทักษะด้านต่าง รวมถึงการแสดงหน้าเวที และมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2560
อบรมเชิงปฏิบัติการ สะเต็มศึกษา 60
วันที่ 15 กรกฏาคม 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาร่วมกับ Mad Science ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้บูรณาการร่วมกับสะเต็ม โดยมีคณะครูโรงเรียนเกษมพิทยาเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาวิธีการสอนและบูรณาการแบบต่างๆ
ติว GAT ภาษาอังกฤษ 2560
วันที่ 6 กรกฏาคม 2560 โรงเรียนเกษมพิทยามีกิจกรรมติว GAT วิชาภาษาอังกฤษ "โครงการนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 20 "ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย กับสหพัฒน์" ได้รับการสนับสนุน และ เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆ ได้ร่วมกิจกรรมโดย Nation TV ร่วมกับ บ.สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) , โดยผลิตภัณฑ์ มาม่า , Bissin , Mont Fleur , Richesse"
กิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี
วันที่ 30 มิถุนาย 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนและเดินสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี โดยมีผู้อำนายการ ผู้กำกับ และลูกเสือ-เนตรนารี และ รด. เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้
กิจกรรมดนตรีต้านภัยยาเสพติด 60
วันที่ 28-29 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมดนตรีต้านภัยยาเสพติดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยได้รับความร่วมมือจากวงดนตรี หลายวง ร่วมสร้างความสนุกสนาน และทำให้นักเรียนได้แสดงออกให้เห็นถึงความสามัคคี ซึ่งกันและกัน
กิจกรรมกีฬาพักกลางวันเกมส์ ปี 60
วันที่ 27 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาได้เปิดการแข่งขันกีฬาประเพณี "พักกลางวันเกมส์" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดความรักและสามัคคี มีความรับผิดชอบ และห่างไกลยาเสพติด ซึ่งประกอบไปด้วยทีมจากนักรียน ชั้น ม.5-6
ตรวจสุขภาพประจำปี 2560
วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2650 โรงเรียนเกษมพิทยามีกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2560 โดยตรวจสุขภาพนักเรียนทุกคน
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้ขอขมาครูบาอาจารย์ในสิ่งที่กระทำผิดพลาดมา และทำให้เห็นถึงความอ่อนน้อมของนักเรียนและความร่วมือในการทำกิจกรรมในวันนี้
กิจกรรมรับน้อง ม.4 ปี 60
วันที่ 9 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมรับน้อง ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนใหม่ได้รู้จักซึ่งกันและกัน รวมทั้งการเคารพรุ่นพี่รุ่นน้อง ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความอบอุ่นระหว่างรุ่นนี้รุ่นน้อง ณ รั้วเกษมพิทยา
กิจกรรมการเรียนรู้สะเต็ม ม.ต้น
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเกษมพิทยา พร้อมด้วยครูแกนนำสะเต็มศึกษาได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาโดยให้นักเรียนทำ "สเลอปี้" เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการและปฏิกิริยาของวัตถุดิบ ที่ได้นำมาทดลอง ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจและตื่นเต้นกับประสบการณ์ใหม่ๆ
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 60
วันที่ 5 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเกษมพิทยา ได้จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกขึ้นซึ่งก็มีกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลายเช่น การประกวดถ่ายภาพสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน วาดภาพ กิจกรรมนันทนาการดนตรี รวมทั้งการเดินทางไปเทน้ำหมักชีวะภาพที่ชุมชนข้างสะพานคลองตัน
อบรมสร้างสร้างคลิปวิดีโอให้น่าสนใจ
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรการสร้างคลิปวิดีโออย่างไรให้น่าสนใจ ณ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และมุมมอง เทคนิคในการสร้างคลิปหรือหนังได้กว้างขึ้น
กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.1 ปี 60
วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศน์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรุ้ในการทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างมิตรภาพระหว่างเพื่อน กิจกรรมมอบตัวเป็นศิษย์ "โรงเรียนเกษมพิทยา"
เลือกกิจกรรมชมรม
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลืกชมรมการเรียนรู้อย่างอิสระตามความถนัดของนักเรียนโดยมี ชมรมคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะดนตรี คอมพิวเตอร์ นาฏศิลป ห้องสมุด ฯลฯ
ปะมวลภาพกิจกรรมที่น่าสนใจ ผลงานนักเรียน