โรงเรียนเกษมพิทยา
  • โรงเรียนเกษมพิทยา มุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการและจริยธรรม
  • ก้าวแรกของการศึกษาต้องเริ่มต้นด้วยความพร้อมของการก้าว
  • โรงเรียนของเราน่าอยู่
  • โรงเรียนเกษมพิทยาออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
  • โรงเรียนเกษมพิทยาออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
  • แผนกอนุบาลโรงเรียนเกษมพิทยา
Untitled Document
งานฝ่ายทะเบียน/เอกสาร
::LOGIN::
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
User :
Pass :
Untitled Document
วันพฤหัสบดี
17
มิถุนายน

counter
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์
Untitled Document 22
คน
วันนี้
205
คน
เมื่อวาน
277
คน
เดือนนี้
2,672
คน
เดือนที่แล้ว
4,140
คน
รวมปีนี้
18,832
คน
รวมปีที่แล้ว
33,098
คน
สถิตินี้เริ่มเก็บค่าจากวันที่ 25 มี.ค. 60
ข่าวประชาสัมพันธ์
link_marquree โรงเรียนเกษมพิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้นประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รับสมัครนักเรียนใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
โปรโมช่ั่นการสมัครเรียน
กิจกรรมของเรา
อบรมการสอนออนไลน์(ภาวะโรคร้ายโควิด-19
วันที่ 11 พฤษภาคม โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีการจัดกิจกรรมอบรมคณะครูเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์เนื่องจากภาวะโรคร้ายโควิด-19
กิจกรรมปิดกล่องชอล์กน้องป.6 ปี 2562
วันที่ 10 มีนาคม 2563 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมปิดกล่องชอล์กน้องป.6 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนักเรียนและคณะครูร่วมกิจกรรมด้วยกัน
ปัจฉิม ม.3 ปีการศึกษา 2562
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีการจัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศน์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้น เพื่อเป็นการอบรมครั้งสุดท้ายให้พร้อมทั้งกายและใจเพื่อก้าวไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและคณะครูได้เห็นความสำคัญของนักเรียนเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันตลอดทั้งวัน และปิดท้ายด้วยงานเลี้ยงสังสรร ดนตรีเพราะจากวงดนตรีเกษมแบรนด์
ตรวจโควิด-19 พร้อมให้ความรู้และแนวทางป้องกันจากคณะแพทย์
วันที่ 6 มีนาคม 2563 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีการเชิญคณะแพทย์มาตรวจ และให้ความรู้พร้อมแนวทางการป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานในการรับมือและป้องกัน ขอขอบคุณคณะแพยท์ทุกท่านที่มาให้ความรู้และเห็นความสำคัญของนักเรียนโรงเรียนเกษมพิทยาในครั้งนี้
กิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปี 62
วันที่ 26 ธันวาคม โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีการจัดกิจกรรมกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2562 มีการแข่งขันกีฬา กรีฑา เชียร์หลีดเดอร์ และกีฬาพื้นบ้าน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้รักสามัคคี เสียสละ อดทน ทำงานเป็นทีม มีการแก้ปัญหาแบบมีกระบวนการ(coding) รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจนักกีฬา
กิจกรรมวันคริสต์มาส ปี 62
วันที่ 25 ธันวาคม โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสขึ้น ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนเกษมพิทยา จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความสำคัญ และประเพณีในวันคริสต์มาส อีกทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้จากการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ และเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในกิจกรรมต่างๆ
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เยื่ยมชมกระบวนการเรียนรู้ผ่าน Coding
วันที่ 16 ธันวาคม 2562 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน Coding โดยมี นางศรีวรรณ สายฟ้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษมพิทยา ดร.วรนาท รักสกุลไทย ผู้อำนวยการแผนกอนุบาล นายชยพงศ์ สายฟ้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนเกษมพิทยา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนชุมชน ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนเกษมพิทยา เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.2
วันที่ 14-16 ธันวาคม 2562 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ไร่พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี มีความอดทน ระเบียบวินัย ความสามัคคี และเรียนรู้การเอาตัวรอดในป่า
เตะฟุตบอลนัดกระชับมิตรกับผู้ปกครอง
วันที่ 4 ธันวามคม 2562 โรงเรียนเกษมพิทยาร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้ปกครองโดยมีการจัดการแข่งขันเตะฟุตบอลนัดกระชับมิตร และกิจกรรมก็เป็นไปอย่างราบรื่นดี มีเสียงหัวเราะ รอยยิ้มจะครูและผู้ปกครอง
กิจกรรมทัศนศึกษาเมืองโบราณ ชั้น .ป 2-5-6 ปี 62
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีกิจกรรมทัศนศึกษาโดยคณะครูได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 5 และ 6 ไปศึกษาความรู้นอกตำราเรียนที่ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ
25 พฤศจิกายน “วันวชิราวุธ”
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีการจัดกิจกรรม “วันวชิราวุธ” เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านการคมนาคม การปกครอง กิจการเสือป่าและลูกเสือ โรงเรียนเกษมพิทยาจึงได้จัดกิจกรรมถวายพวงมาลาเพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ Codding ว่าว นักเรียน ม.ต้น
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีการจัดการเรียนการสอนในหัวข้อ Codding ว่าว โดยได้เชิญวิทยากรผู้ชำนาญเรื่องว่าวมาให้ความรู้และฝึกทักษะกระบวนการทำ การแก้ปัญที่เกิดขึ้นระหว่างการทำอย่างเป็นระบบ และบวกความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ซึ่งนักเรียนได้ให้ความสนในและตั้งใจในกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ป.6-ม.1
วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.6-ม.1 ณ ค่ายหัตถวุฒิแคมป์ อ.หมวกเหล็ก จ.สระบุรี เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้มีการเรียนรู้ทั้งภาคปฏิบัติและทฤษฏี การเอาตัวรอดในป่า ความอดทน มีวินัย การทำงานเป็นทีม
โครงการโรงเรียนแห่งความซื่อตรง
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทอดพระเนตรผลงานการถอดบทเรียนในโครงการโรงเรียนแห่งความซื่อตรง ในงานประชุมวิชาการของสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 โรงเรียนเกษมพิทยาขอขอบพระคุณสถาบันพระปกเกล้าที่ให้โอกาสนักเรียนโรงเรียนเกษมพิทยาได้นำเสนอผลงาน และขอบคุณคณะครูและนักเรียนที่ได้รังสรรค์ผลงานได้อย่างงดงามสมบูรณ์แบบ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 8-10 ตุลาคม 2562 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีการจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเกษมพิทยา...สู่ก้าวที่ยั่งยืน โดยมีการร่วมกันสร้าง ร่วมกันวางแผนการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อคุณภาพของผู้บริหาร ครู และนักเรียน
กิจกรรมทัศนศึกษา ม.5 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
วันที่ 30 สิงหาคม โรงเรียนเกษมพิทยาได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไปทัศนศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเพื่อเป็นแรงบัลดาลใจหลายๆ คน มีกิจกรรมต่างภายในโรงเรียน และมีกิจกรรมปลูกป่า
โครงการโรงเรียนแห่งความซื่อตรง
วันที่ 3 กันยายน โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีการจัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานและถอดบทเรียนโครงการโรงเรียนแห่งความซื่อตรง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีความซื่อตรงและเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏฺิบัติตน
อบรมเชิงปฏิบัติการ Business creation ครั้งที่ 2
วันที่ 21 สิงหาคม โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Business Creation ครั้งที่ 2 ในเรื่อง แบรนด์สินค้าทางธุรกิจ การวิเคราะห์ ลักษณะแบรนด์ จุดเด่น และการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ของธุรกิจ
กิจกรรมทัศนศึกษาฟาร์มโชคชัย ชั้น ม.1 และ ม.2
วันที่ 21 สิงหาคม โรงเรียนเกษมพิทยาได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ออกไปทัศนศึกษานอกพื้นที่ ที่ฟาร์มโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2562
วันที่ 16 สิงหาคม โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้น มีการจัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ ประกวดชุดรีไซเคิล โครงการและการนำเสนอผลงานด้านต่างๆด้านวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน พร้อมทั้งกิจกรรมมอบเกียรติบัตรจากผู้อำนวยการศรีวรรณ สายฟ้า
Business Creation
วันที่ 14 สิงหาคม โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมการอบรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่อง Smart younger entrepreneur นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ห้องโสตโรงเรียนเกษมพิทยา เพื่อให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้ธุรกิจรูปแบบต่างๆ รวมถึงการจัดการธุรกิจแบบเป็นระบบ
กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันสื่อ นักเรียน ม5-6
วันที่ 8 สิงหาคม โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันสื่อ" โดยรับได้เกียรติจากนายเมธวิน มีสุวรรณ และทีมงาน ได้มาร่วมให้ความรู้นักเรียนในการใช้สื่อโซเชียลที่ปลอดภัยเกี่ยวกับสื่อโฆษณารูปแบบต่างๆ ในโลกของโซเชียล และการปฏิบัติตนอย่างไร พร้อมให้ความรู้ด้านกฏหมาย พรบ.คอมพิวเตอร์แก่นักเรียน
กิจกรรมวันภาษาไทย
วันที่ 30 กรกฏาคม โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นไทย รักภาษาไทย หรือวิถีชีวิตแบบไทยๆ โดยมีการแต่งตัวชุดไทย ที่หลากหลายที่สื่อและถ่ายทอดออกมาอย่างภาคภูมิใจ
กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันที่ 27 กรกฏาคม โรงเรียนเกษมพิทยาทำกิจกรรมจิตอาสาสันทนาการให้กับน้องที่มูลนิธิแสงสว่าง โดยมีการแสดงดนตรีและเล่นเกมส์เพื่อสร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะให้กับน้องๆ
สอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 1/62
วันที่ 8-12 กรกฏาคม โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมการสอบกลางภาคของนักเรียนประดับชั้นมัธยมศึกษา
เปิดกิจกรรมโครงงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 3 กรกฏาคม โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเปิดกิจกรรมโครงงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นโครงการบูรณาการ จิตอาสาและพัฒนาชุมชนย่านสุขุมวิท 71 โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้และพื้นฐานของการทำกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงกระบวนการสุดท้ายของการทำกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถบูรณาการวิชาเรียนนำไปสู่ปฏิบัติพัฒนาชุมชนของตนเอง
กิจกรรมวันสถาปานาลูกเสือแห่งชาติ
วันที่ 1 กรกฏาคม โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ขึ้นเพื่อรำลึกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระราชบิดาแห่งการลูกเสือไทย โดยมีกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณ และสวนสนามเพื่อแสดงถึงความเคารพ
กิจกรรมวันดินโลกและสิ่งแวดล้อม ปี 2563
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมวันดินโลก มีการจัดซุ้มความรู้ต่างๆ ซุ้มเกมส์ ซุ้มขายอาหาร รวมทั้งกิจกรรมประกวดชุดรีไซเคิลที่สร้างสรรค์จากวัสดุที่เหลือใช้
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด/กิจกรรมวันสุนทรภู่
วันที่ 26 มิถุนายน โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อให้นักเรียนรำลึกถึงความเป็นไทย รำลึกถึกจิตกรรม วรรณกรรมต่างของสุนทรภู่ และแทรกความรู้เรื่องภัยอันตรายของยาเสพติดและวิธีการป้องกันในรูปแบบต่างๆ
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 62
วันที่ 5 มิถุนายน โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกขึ้นเพื่อให้นักเรียนตระหนักเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆ ตัวเรา โดยมีการจัดกิจกรรม และการบำเพ็ญประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมตามชุมชนต่างๆ
พิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพรบรมราชินี
วันที่ 31 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรม พิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
อบรมสะเต็มศึกษา ปี 2562
วันที่ 17-20 พฤษภาคม 2562 ศูนย์สะเต็มโรงเรียนเกษมพิทยาได้มีการจัดการอบรมสะเต็มระบบออนไลน์ จาก สสวท. เพื่อให้ครูได้เรียนรู้และประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูโรงเรียนเกษมพิทยาและคุณครูโรงเรียนเครือข่ายเป็นอย่างดี
เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเกษมพิทยาทำการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ขอให้นักเรียนแต่งกายถูกระเบียบ และเดินทางมาโรงเรียนด้วยความปลอดภัย
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปี 62
วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางบริหารและการปฏิบัติของทางโรงเรียนและผู้ปกครองในทิศทางเดียวกัน เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จการศึกษา
จำหน่ายสมุด-หนังสือเรียน
วันที่ 13 พฤษภาคม2562 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดจำหน่าย สมุด หนังสือ ชุดนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ณ ใต้อาคารเรียนโรงเรียนเกษมพิทยา ตั้งแต่เวลา 8.00-15.00น.
Energy Mind Award ระดับ 5 ดาว»
Untitled Document
กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนเกษมพิทยา »
AFTERNOON GAME2016
นักเรียนของเราเรียนต่อที่ไหนกันบ้าง»
เรียนต่อที่ไหนกันบ้าง
ชื่อ :   นางสาวกัญญารัตน์ ใจรัตน์
ชั้น :   ม.6/2
ปีที่สำเร็จการศึกษา :   2561
สถาบัน :
  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา
คณะ :   บริหารธุรกิจ
สาขา :   การตลาด
ขอแสดงความยินดีกับ "ศิษย์รุ่นพี่"
ชื่อ : นางสาวธัญญาลักษณ์ พรมสุข
คณะ / สาขาวิชา :คณะกายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
สถาบัน :วิทยาลัยเซนหลุยส์
ชื่อ :   นางสาวกฤษกร บุดสา
ชั้น :   ม.6/1
ปีที่สำเร็จการศึกษา :   2561
สถาบัน :
  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ :   วิทยาศาสตร์ประยุกต์
สาขา :   วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ขอแสดงความยินดีกับ "ศิษย์รุ่นพี่"
ชื่อ : นางสาวศริญญา แก้วฉาง
คณะ / สาขาวิชา :คณะ นิเทศศาสตร์ /สื่อสารการแสดงร่วมสมัย
สถาบัน :มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปะมวลภาพกิจกรรมที่น่าสนใจ
::ประมวลภาพที่น่าสนใจ
วิดีโอแนะนำโรงเรียน "น้องหมิวดาวโรงเรียน"»
AFTERNOON GAME2016
ผลงานนักเรียน
เพื่อนเรา ม.6 ปีการศึกษา 2561
ความประทับใจ และความฝันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 »

ดูเพิ่มเติม