กิจกรรมปฐมนิเทศม.1 ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนเกษมพิทยา