วันพ่อแห่งชาติปี 2558

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ โรงเรียนเกษมพิทยา