กีฬาภายในโรงเีรยนเกษมพิทยาปีการศึกษา 2558

IMG 6875 IMG 6917 IMG 6929 IMG 6940
IMG 6982 IMG 6996 IMG 7003 IMG 7004
IMG 7022 IMG 7078 IMG 7084 IMG 7087
IMG 7097 IMG 7116 IMG 7246 IMG 7318
IMG 8199 IMG 8205 IMG 8230 IMG 8243
IMG 8266 IMG 8281 IMG 8288 IMG 8300
IMG 8314 IMG 8335