โรงเรียนเกษมพิทยา
โรงเรียนเกษมพิทยา
  • โรงเรียนเกษมพิทยา มุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการและจริยธรรม
  • ก้าวแรกของการศึกษาต้องเริ่มต้นด้วยความพร้อมของการก้าว
  • โรงเรียนของเราน่าอยู่
  • โรงเรียนเกษมพิทยาออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
  • โรงเรียนเกษมพิทยาออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
Untitled Document
::LOGIN::
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
User :
Pass :
Untitled Document
วันพุธ
12
ธันวาคม

counter
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์
Untitled Document 4
คน
วันนี้
12
คน
เมื่อวาน
74
คน
เดือนนี้
907
คน
เดือนที่แล้ว
2,368
คน
รวมปีนี้
25,727
คน
รวมปีที่แล้ว
20,958
คน
สถิตินี้เริ่มเก็บค่าจากวันที่ 25 มี.ค. 60
รายละเอียดเพิ่มเติม
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนเกษมพิทยา

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3

12.30 – 13.30 น.
      ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3

13.30 – 13.45 น.
      ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง แนะนำบุคลากรของโรงเรียน

13.45 – 14.00 น.
      อ.ชยพงศ์ สายฟ้า รองผอ.รร ชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2560

14.00 – 14.15 น.
      อ.ปุณณภา พรมมงคล ผช.ผอ.ฝ่ายวิชาการ ชี้แจงแนวทางการบริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนของปีการศึกษา 2560

14.15 – 14.30 น.
      อ.อัญชลี ทองมังกร ผช.ผอ.ฝ่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและกิจการนักเรียน ชี้แจงแนวทางการดูแลนักเรียนและกิจการนักเรียน ปีการศึกษา 2560

14.30 – 16.00 น.
      ผู้ปกครองพบครูประจำชั้น/คัดเลือกตัวแทนผู้ปกครองประจำห้องเรียน/ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ห้องธุรการ

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2560

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

12.30 – 13.30 น.
      ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

13.30 – 13.45 น.
      ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง แนะนำบุคลากรของโรงเรียน

13.45 – 14.00 น.
      อ.ชยพงศ์ สายฟ้า รองผอ.รร ชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2560

14.00 – 14.15 น.
      อ.ปุณณภา พรมมงคล ผช.ผอ.ฝ่ายวิชาการ ชี้แจงแนวทางการบริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนของปีการศึกษา 2560

14.15 – 14.30 น.
      อ.อัญชลี ทองมังกร ผช.ผอ.ฝ่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและกิจการนักเรียน ชี้แจงแนวทางการดูแลนักเรียนและกิจการนักเรียน ปีการศึกษา 2560

14.30 – 16.00 น.
      ผู้ปกครองพบครูประจำชั้น/คัดเลือกตัวแทนผู้ปกครองประจำห้องเรียน/ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายต่างๆที่ห้องธุรการ