โรงเรียนเกษมพิทยา
โรงเรียนเกษมพิทยา
  • โรงเรียนเกษมพิทยา มุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการและจริยธรรม
  • ก้าวแรกของการศึกษาต้องเริ่มต้นด้วยความพร้อมของการก้าว
  • โรงเรียนของเราน่าอยู่
  • โรงเรียนเกษมพิทยาออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
  • โรงเรียนเกษมพิทยาออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
  • แผนกอนุบาลโรงเรียนเกษมพิทยา
Untitled Document
::LOGIN::
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
User :
Pass :
Untitled Document
วันพฤหัสบดี
21
มีนาคม

counter
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์
Untitled Document 19
คน
วันนี้
16
คน
เมื่อวาน
91
คน
เดือนนี้
1,587
คน
เดือนที่แล้ว
2,368
คน
รวมปีนี้
6,209
คน
รวมปีที่แล้ว
26,991
คน
สถิตินี้เริ่มเก็บค่าจากวันที่ 25 มี.ค. 60
รายละเอียดเพิ่มเติม
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนเกษมพิทยา

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3

12.30 – 13.30 น.
      ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3

13.30 – 13.45 น.
      ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง แนะนำบุคลากรของโรงเรียน

13.45 – 14.00 น.
      อ.ชยพงศ์ สายฟ้า รองผอ.รร ชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2560

14.00 – 14.15 น.
      อ.ปุณณภา พรมมงคล ผช.ผอ.ฝ่ายวิชาการ ชี้แจงแนวทางการบริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนของปีการศึกษา 2560

14.15 – 14.30 น.
      อ.อัญชลี ทองมังกร ผช.ผอ.ฝ่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและกิจการนักเรียน ชี้แจงแนวทางการดูแลนักเรียนและกิจการนักเรียน ปีการศึกษา 2560

14.30 – 16.00 น.
      ผู้ปกครองพบครูประจำชั้น/คัดเลือกตัวแทนผู้ปกครองประจำห้องเรียน/ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ห้องธุรการ

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2560

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

12.30 – 13.30 น.
      ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

13.30 – 13.45 น.
      ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง แนะนำบุคลากรของโรงเรียน

13.45 – 14.00 น.
      อ.ชยพงศ์ สายฟ้า รองผอ.รร ชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2560

14.00 – 14.15 น.
      อ.ปุณณภา พรมมงคล ผช.ผอ.ฝ่ายวิชาการ ชี้แจงแนวทางการบริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนของปีการศึกษา 2560

14.15 – 14.30 น.
      อ.อัญชลี ทองมังกร ผช.ผอ.ฝ่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและกิจการนักเรียน ชี้แจงแนวทางการดูแลนักเรียนและกิจการนักเรียน ปีการศึกษา 2560

14.30 – 16.00 น.
      ผู้ปกครองพบครูประจำชั้น/คัดเลือกตัวแทนผู้ปกครองประจำห้องเรียน/ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายต่างๆที่ห้องธุรการ