โรงเรียนเกษมพิทยา
โรงเรียนเกษมพิทยา
  • โรงเรียนเกษมพิทยา มุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการและจริยธรรม
  • ก้าวแรกของการศึกษาต้องเริ่มต้นด้วยความพร้อมของการก้าว
  • โรงเรียนของเราน่าอยู่
  • โรงเรียนเกษมพิทยาออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
  • โรงเรียนเกษมพิทยาออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
Untitled Document
::LOGIN::
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
User :
Pass :
Untitled Document
วันเสาร์
21
เมษายน

counter
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์
Untitled Document 11
คน
วันนี้
45
คน
เมื่อวาน
48
คน
เดือนนี้
1,188
คน
เดือนที่แล้ว
1,850
คน
รวมปีนี้
7,474
คน
รวมปีที่แล้ว
20,958
คน
สถิตินี้เริ่มเก็บค่าจากวันที่ 25 มี.ค. 60
กิจกรรมพัฒนาครู
อบรมเชิงปฏิบัติการ สะเต็ม ปี 60
     วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาร่วมกับ Mad Science จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้บูรณาการร่วมกับสะเต็ม เพื่อครูจะได้นำความรู้ และกระบวนการแบบต่างๆ ได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนต่อไป
อบรมสัมนาครูบุคลากร ภูเขางาม ปี 59
     วันที่ 11-13 ตุลาคม 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมอบรมสัมนาครูและบุคคลากร ที่ ภูเขางาม พาโนรามา จังหวัดนครนายก
     วันที่ 25 พฤษาคม 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาจัดอบรมในหัวข้อเรื่อง "การเขียนแผนการสอน" โดยมีคณะครูทุกกลุ่มสาระเข้าร่วมอบรมกิจกรรมนี้
อบรมสัมนา คลองทรายรีสอร์ท ปี 58
     วันที่ 14-15 ตุลาคม 2558 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดอบรมสัมนา ครูและบุคคลากรโรงเรียนที่ คลองทรายรีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและบุคคลากรได้มีแนวคิด ทิศทาง กระบวนการการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตในรั้วเกษมพิทยาเหมือนกันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
อบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา 2558
     วันที่ 21-23 กรกฏาคม 2558 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องในหัวข้อ "สะเต็มศึกษา" โดยมีคณะครูในโรงเรียนเกษมพิทยาเข้าร่วม
อบรมผู้กำกับลูกเสือ BTC ปี 57
     วันที่ 9-11 สิงหาคม 2557 โรงเรียนเกษมพิทยาเปิดศูนย์อบรมผู้กำกับลูกเสือ BTC โดยมีครูโรงเรียนเกษมพิทยาและครูจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้