โรงเรียนเกษมพิทยา
โรงเรียนเกษมพิทยา
  • โรงเรียนเกษมพิทยา มุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการและจริยธรรม
Untitled Document
::LOGIN::
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
User :
Pass :
Untitled Document
วันจันทร์
27
พฤษภาคม

counter
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์
Untitled Document 12
คน
วันนี้
8
คน
เมื่อวาน
57
คน
เดือนนี้
2,124
คน
เดือนที่แล้ว
2,276
คน
รวมปีนี้
11,622
คน
รวมปีที่แล้ว
26,991
คน
สถิตินี้เริ่มเก็บค่าจากวันที่ 25 มี.ค. 60
Untitled Document
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาวสริตา โสนน้อย
หัวหน้ากลุ่มสาระ
ประสานงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รับผิดชอบการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นายพรพิพัฒน์ พิชชาภัทรสกุล
ประสานงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รับผิดชอบการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นายพงศวัฒน์ ประสิทธิ์นอก
รับผิดชอบการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวสุดารัตน์ นิลาศภัย
รับผิดชอบการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นายสมเกียติ ทันงาน
ประสานงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รับผิดชอบการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวกัญญาณัฐ ปัทมาตร
ประสานงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รับผิดชอบการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวรัศมี บานใจ
รับผิดชอบการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

นางบุญรวม กุมุท
รับผิดชอบการสอนชั้นประถมศึกษา

นางภาวิณี ชุนรัตน
รับผิดชอบการสอนชั้นประถมศึกษา