โรงเรียนเกษมพิทยา
โรงเรียนเกษมพิทยา
  • โรงเรียนเกษมพิทยา มุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการและจริยธรรม
Untitled Document
::LOGIN::
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
User :
Pass :
Untitled Document
วันพุธ
12
ธันวาคม

counter
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์
Untitled Document 21
คน
วันนี้
12
คน
เมื่อวาน
74
คน
เดือนนี้
907
คน
เดือนที่แล้ว
2,368
คน
รวมปีนี้
25,727
คน
รวมปีที่แล้ว
20,958
คน
สถิตินี้เริ่มเก็บค่าจากวันที่ 25 มี.ค. 60
Untitled Document
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาวสริตา โสนน้อย
หัวหน้ากลุ่มสาระ
ประสานงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รับผิดชอบการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นายพรพิพัฒน์ พิชชาภัทรสกุล
ประสานงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รับผิดชอบการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นายพงศวัฒน์ ประสิทธิ์นอก
รับผิดชอบการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวสุดารัตน์ นิลาศภัย
รับผิดชอบการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นายสมเกียติ ทันงาน
ประสานงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รับผิดชอบการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวกัญญาณัฐ ปัทมาตร
ประสานงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รับผิดชอบการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวรัศมี บานใจ
รับผิดชอบการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

นางบุญรวม กุมุท
รับผิดชอบการสอนชั้นประถมศึกษา

นางภาวิณี ชุนรัตน
รับผิดชอบการสอนชั้นประถมศึกษา