โรงเรียนเกษมพิทยา
โรงเรียนเกษมพิทยา
  • โรงเรียนเกษมพิทยา มุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการและจริยธรรม
Untitled Document
::LOGIN::
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
User :
Pass :
Untitled Document
วันอาทิตย์
24
กุมภาพันธ์

counter
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์
Untitled Document 16
คน
วันนี้
39
คน
เมื่อวาน
72
คน
เดือนนี้
1,943
คน
เดือนที่แล้ว
2,254
คน
รวมปีนี้
4,197
คน
รวมปีที่แล้ว
26,991
คน
สถิตินี้เริ่มเก็บค่าจากวันที่ 25 มี.ค. 60
Untitled Document
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาวสริตา โสนน้อย
หัวหน้ากลุ่มสาระ
ประสานงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รับผิดชอบการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นายพรพิพัฒน์ พิชชาภัทรสกุล
ประสานงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รับผิดชอบการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นายพงศวัฒน์ ประสิทธิ์นอก
รับผิดชอบการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวสุดารัตน์ นิลาศภัย
รับผิดชอบการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นายสมเกียติ ทันงาน
ประสานงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รับผิดชอบการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวกัญญาณัฐ ปัทมาตร
ประสานงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รับผิดชอบการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวรัศมี บานใจ
รับผิดชอบการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

นางบุญรวม กุมุท
รับผิดชอบการสอนชั้นประถมศึกษา

นางภาวิณี ชุนรัตน
รับผิดชอบการสอนชั้นประถมศึกษา