โรงเรียนเกษมพิทยา
โรงเรียนเกษมพิทยา
  • โรงเรียนเกษมพิทยา มุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการและจริยธรรม
Untitled Document
งานฝ่ายทะเบียน/เอกสาร
::LOGIN::
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
User :
Pass :
Untitled Document
วันพฤหัสบดี
20
กุมภาพันธ์

counter
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์
Untitled Document 3
คน
วันนี้
68
คน
เมื่อวาน
94
คน
เดือนนี้
1,783
คน
เดือนที่แล้ว
2,137
คน
รวมปีนี้
3,920
คน
รวมปีที่แล้ว
26,072
คน
สถิตินี้เริ่มเก็บค่าจากวันที่ 25 มี.ค. 60
Untitled Document
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวนิชชาวัลย์  กันทะเขียว

» หัวหน้ากลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
» สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนางสาวเมทีนี  พาหา


» สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนางสาวกนกพร  ขันทอง


» สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนายอมรเทพ วันโน


» สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนายวัณณุวรรธน์ กัลยานุกิจ


» สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนายวัณณุวรรธน์ กัลยานุกิจ


» สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนางสาววิรัญญา รักษาธรรม


» สอนระดับชั้นประถมศึกษา