โรงเรียนเกษมพิทยา
โรงเรียนเกษมพิทยา
  • โรงเรียนเกษมพิทยา มุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการและจริยธรรม
Untitled Document
::LOGIN::
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
User :
Pass :
Untitled Document
วันพุธ
15
สิงหาคม

counter
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์
Untitled Document 8
คน
วันนี้
17
คน
เมื่อวาน
52
คน
เดือนนี้
977
คน
เดือนที่แล้ว
3,171
คน
รวมปีนี้
17,028
คน
รวมปีที่แล้ว
20,958
คน
สถิตินี้เริ่มเก็บค่าจากวันที่ 25 มี.ค. 60
Untitled Document
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นายปิยณัฐ จันทร์ผอง
หัวหน้ากลุ่มสาระ
รับผิดชอบการสอนวิชา เคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5-6

นางสาวพัชรากร กงฟู
รับผิดชอบการสอนวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รับผิดชอบการสอนวิชา ชีวะวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5-6

นางสาวจุฑามาศ แอบกิ่ง
รับผิดชอบการสอนวิชา ฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รับผิดชอบการสอนวิชา ชีวะวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวเมทินี พาหา
รับผิดชอบการสอนวิชา ฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 6
รับผิดชอบการสอนวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวพัชรี บุญหล้า
รับผิดชอบการสอนวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวนิชยาวัลย์ กันทะเขียว
รับผิดชอบการสอนวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นายอรรถกร จงเกษม
รับผิดชอบการสอนวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวสิริพรรณ เกตุแก้ว
รับผิดชอบการสอนวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา 1-6