โรงเรียนเกษมพิทยา
โรงเรียนเกษมพิทยา
  • โรงเรียนเกษมพิทยา มุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการและจริยธรรม
Untitled Document
::LOGIN::
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
User :
Pass :
Untitled Document
วันพุธ
17
กรกฎาคม

counter
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์
Untitled Document 4
คน
วันนี้
6
คน
เมื่อวาน
41
คน
เดือนนี้
891
คน
เดือนที่แล้ว
2,002
คน
รวมปีนี้
14,885
คน
รวมปีที่แล้ว
26,991
คน
สถิตินี้เริ่มเก็บค่าจากวันที่ 25 มี.ค. 60
Untitled Document
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นายปิยณัฐ จันทร์ผอง
หัวหน้ากลุ่มสาระ
รับผิดชอบการสอนวิชา เคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5-6

นางสาวพัชรากร กงฟู
รับผิดชอบการสอนวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รับผิดชอบการสอนวิชา ชีวะวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5-6

นางสาวจุฑามาศ แอบกิ่ง
รับผิดชอบการสอนวิชา ฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รับผิดชอบการสอนวิชา ชีวะวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวเมทินี พาหา
รับผิดชอบการสอนวิชา ฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 6
รับผิดชอบการสอนวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวพัชรี บุญหล้า
รับผิดชอบการสอนวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวนิชยาวัลย์ กันทะเขียว
รับผิดชอบการสอนวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นายอรรถกร จงเกษม
รับผิดชอบการสอนวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวสิริพรรณ เกตุแก้ว
รับผิดชอบการสอนวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา 1-6