โรงเรียนเกษมพิทยา
โรงเรียนเกษมพิทยา
  • โรงเรียนเกษมพิทยา มุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการและจริยธรรม
Untitled Document
::LOGIN::
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
User :
Pass :
Untitled Document
วันอาทิตย์
24
กุมภาพันธ์

counter
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์
Untitled Document 17
คน
วันนี้
39
คน
เมื่อวาน
72
คน
เดือนนี้
1,943
คน
เดือนที่แล้ว
2,254
คน
รวมปีนี้
4,197
คน
รวมปีที่แล้ว
26,991
คน
สถิตินี้เริ่มเก็บค่าจากวันที่ 25 มี.ค. 60
Untitled Document
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวอัญลี ทองมังกร
หัวหน้ากลุ่มสาระ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาผู้เรียน
รับผิดชอบการสอนวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.6
รับผิดชอบการสอนวิชาพลศึกษา ชั้นประถมศึกษา

นายณกรกฤช แจ่มจำรัส
รับผิดชอบการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รับผิดชอบการสอนวิชาพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นายทวี ทองสะอาด
รับผิดชอบการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รับผิดชอบการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รับผิดชอบการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาววราพร บัวใย
รับผิดชอบการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รับผิดชอบการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษา

นางสาวสุมิตรา มุทิตานันท์
รับผิดชอบการสอนวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1