โรงเรียนเกษมพิทยา
โรงเรียนเกษมพิทยา
  • โรงเรียนเกษมพิทยา มุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการและจริยธรรม
Untitled Document
::LOGIN::
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
User :
Pass :
Untitled Document
วันพุธ
12
ธันวาคม

counter
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์
Untitled Document 18
คน
วันนี้
12
คน
เมื่อวาน
74
คน
เดือนนี้
907
คน
เดือนที่แล้ว
2,368
คน
รวมปีนี้
25,727
คน
รวมปีที่แล้ว
20,958
คน
สถิตินี้เริ่มเก็บค่าจากวันที่ 25 มี.ค. 60
Untitled Document




กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวอัญลี ทองมังกร
หัวหน้ากลุ่มสาระ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาผู้เรียน
รับผิดชอบการสอนวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.6
รับผิดชอบการสอนวิชาพลศึกษา ชั้นประถมศึกษา

นายณกรกฤช แจ่มจำรัส
รับผิดชอบการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รับผิดชอบการสอนวิชาพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นายทวี ทองสะอาด
รับผิดชอบการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รับผิดชอบการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รับผิดชอบการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาววราพร บัวใย
รับผิดชอบการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รับผิดชอบการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษา

นางสาวสุมิตรา มุทิตานันท์
รับผิดชอบการสอนวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1