โรงเรียนเกษมพิทยา
โรงเรียนเกษมพิทยา
  • โรงเรียนเกษมพิทยา มุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการและจริยธรรม
Untitled Document
::LOGIN::
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
User :
Pass :
Untitled Document
วันพุธ
17
กรกฎาคม

counter
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์
Untitled Document 4
คน
วันนี้
7
คน
เมื่อวาน
41
คน
เดือนนี้
891
คน
เดือนที่แล้ว
2,002
คน
รวมปีนี้
14,885
คน
รวมปีที่แล้ว
26,991
คน
สถิตินี้เริ่มเก็บค่าจากวันที่ 25 มี.ค. 60
Untitled Document
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางกัญญา ส่องแสงรัตน
หัวหน้ากลุ่มสาระ
ฝ่ายพัฒนาผู้เรียน
รับผิดชอบการสอนวิชาการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางพนิดา ปลอดพลัด
รับผิดชอบการสอนวิชาการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นางอร่าม แสนใหญ่
รับผิดชอบการสอนวิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษา

นายปฐมพงษ์ ศรีสงคราม
รับผิดชอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6
        E-Learning
นายพิชัย สุวรรณศรี
รับผิดชอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ระดับประถมศึกษา

นางสาวเฟื้องลดา
รับผิดชอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น