โรงเรียนเกษมพิทยา
โรงเรียนเกษมพิทยา
  • โรงเรียนเกษมพิทยา มุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการและจริยธรรม
Untitled Document
::LOGIN::
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
User :
Pass :
Untitled Document
วันพุธ
12
ธันวาคม

counter
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์
Untitled Document 14
คน
วันนี้
10
คน
เมื่อวาน
74
คน
เดือนนี้
907
คน
เดือนที่แล้ว
2,368
คน
รวมปีนี้
25,727
คน
รวมปีที่แล้ว
20,958
คน
สถิตินี้เริ่มเก็บค่าจากวันที่ 25 มี.ค. 60
Untitled Document
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางวันทนีย์ สายฟ้า
ผู้ช่วยอำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
รับผิดชอบการสอนวิชา ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวอรพรรณ คุณจันทร์ดา
รับผิดชอบการสอนวิชา ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสุรางค์
รับผิดชอบการสอนวิชา ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ครูพิพิธธนศักดิ์ คะเชนทร์กูล
รับผิดชอบการสอนวิชา ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางวัฒนาพร อุปพงษ์
รับผิดชอบการสอนวิชา ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นางกฤษณา ทรงประกอบ
รับผิดชอบการสอนวิชา ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ครูวิบูลย์ลักษณ์ สายะโสภณ
รับผิดชอบการสอนวิชา ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูสลิลลา ละอองสุวรรณ
รับผิดชอบการสอนวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา