โรงเรียนเกษมพิทยา
โรงเรียนเกษมพิทยา
  • โรงเรียนเกษมพิทยา มุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการและจริยธรรม
Untitled Document
::LOGIN::
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
User :
Pass :
Untitled Document
วันพุธ
24
มกราคม

counter
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์
Untitled Document 1
คน
วันนี้
9
คน
เมื่อวาน
89
คน
เดือนนี้
1,525
คน
เดือนที่แล้ว
1,605
คน
รวมปีนี้
1,525
คน
รวมปีที่แล้ว
20,958
คน
สถิตินี้เริ่มเก็บค่าจากวันที่ 25 มี.ค. 60
Untitled Document
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางวันทนีย์ สายฟ้า
ผู้ช่วยอำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
รับผิดชอบการสอนวิชา ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวอรพรรณ คุณจันทร์ดา
รับผิดชอบการสอนวิชา ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสุรางค์
รับผิดชอบการสอนวิชา ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ครูพิพิธธนศักดิ์ คะเชนทร์กูล
รับผิดชอบการสอนวิชา ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางวัฒนาพร อุปพงษ์
รับผิดชอบการสอนวิชา ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นางกฤษณา ทรงประกอบ
รับผิดชอบการสอนวิชา ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ครูวิบูลย์ลักษณ์ สายะโสภณ
รับผิดชอบการสอนวิชา ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูสลิลลา ละอองสุวรรณ
รับผิดชอบการสอนวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา