โรงเรียนเกษมพิทยา
Untitled Document
::LOGIN::
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
User :
Pass :
Untitled Document
วันอังคาร
12
ธันวาคม

counter
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์
Untitled Document 20
คน
วันนี้
30
คน
เมื่อวาน
32
คน
เดือนนี้
510
คน
เดือนที่แล้ว
1,448
คน
รวมปีนี้
19,863
คน
สถิตินี้เริ่มเก็บค่าจากวันที่ 25 มี.ค. 60
กีฬาภายในโรงเรียนเกษมพิทยา

        กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมนี้ทุกๆ ปีการศึกษา เพราะเห็นความสำคัญกับกิจกรรมนี้ เพราะช่วยให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ทำงานร่วมกันเป็นทีม มีความรับผิดชอบ เสียสละเพื่อส่วนรวม
ความสมัคคี รวมไปถึงสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ทำให้ได้รู้ศักภาพของนักเรียนหลายๆ ด้าน

เก็บภาพมาฝากสวยๆ
ขวัญใจประจำกิจกรรม
กิจกรรมกีฬาภายในปี 2559

      วันที่ 28-29 ธันวาคม 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมกีฬาภายในขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักความรับผิดชอบ เสียสละ ตรงเวลา และการทำงานเป็นทีม รวมทั้งการประกวดหลีดเดอร์ประจำสีซึ่งประกอบไปด้วยสีน้ำเงิน สีน้ำตาล สีเขียว และสีบานเย็น

กิจกรรมกีฬาภายในปี 2558

      วันที่ 28-29 ธันวาคม 2558 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมกีฬาภายในขึ้นด้วยตรีมกิจกรรมคือ ดอกไม้ในเกษม ซึ่งประกอบไปด้วย ดอกชงโค(สีม่วง) ดอกยี่โถ(สีแดง) ดอกราชพฤกษ์(สีเหลือง)และดอกบัว(สีชมพู)

กิจกรรมกีฬาภายในปี 2557

      วันที่ 28-29 ธันวาคม 2557 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมกีฬาภายในขึ้นโดยมีตรีมกิจกรรมคือ 4 เหล่าทัพ ประกอบไปด้วย ทัพบก(สีเขียว) ทัพเรือ(สีน้ำตาล) ทัพอากาศ(สีฟ้า) และตำรวจ(สีเลือดหมู)

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยี่ยมเยียน