โรงเรียนเกษมพิทยา
โรงเรียนเกษมพิทยา
  • โรงเรียนเกษมพิทยา มุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการและจริยธรรม
Untitled Document
::LOGIN::
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
User :
Pass :
Untitled Document
วันพุธ
15
สิงหาคม

counter
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์
Untitled Document 16
คน
วันนี้
17
คน
เมื่อวาน
52
คน
เดือนนี้
977
คน
เดือนที่แล้ว
3,171
คน
รวมปีนี้
17,028
คน
รวมปีที่แล้ว
20,958
คน
สถิตินี้เริ่มเก็บค่าจากวันที่ 25 มี.ค. 60
แผนกอนุบาลโรงเรียนเกษมพิทยา

แม้ไม่เรียนเขียนอ่านเป็นหลัก แต่ในช่วงปฐมวัยคุณครูสามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้เด็กรักภาษาได้ด้วยทฤษฎี "ภาษาธรรมชาติ" โดยเน้นพัฒนาการเด็ก ฟัง พูด อ่าน เขียน วิธีนี้จะทำให้เด็กเกิดความรักในการเรียนภาษาที่ยั่งยืน

ปฐมวัย ภาษาธรรมชาติ Whole Language
เรียนรู้ผ่านทางธรรมชาติ
กิจกรรมโปรเจ็คกล้วย

      เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมในด้านทักษะและกระบวนการของการทำกิจกรรมด้านอาหารกับผลไม้ที่เรียกกันว่า "กล้วย"

กิจกรรมโปรเจ็คองุ่น

      เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้กับองุ่น ประโยชน์ การเก็บ การดูแลรักษา จนถึงการไปดูการวางขายสินค้าเกี่ยวกับองุ่นในสถานที่จริง

ทัศนศึกษาสวนกล้วยลุงทด

      วันที่ 14 กรกฏาคม 2559 โรงเรียนเรียนเกษมพิทยาแผนกอนุบาลได้นำเด็กระดับอนุบาลออกไปทัศนศึกษา สวนกล้วยลุงทด ที่ คลอง13 ร้อยแปดพันกล้วย

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยี่ยมเยียน