โรงเรียนเกษมพิทยา
โรงเรียนเกษมพิทยา
  • โรงเรียนเกษมพิทยา มุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการและจริยธรรม
  • ก้าวแรกของการศึกษาต้องเริ่มต้นด้วยความพร้อมของการก้าว
Untitled Document
::LOGIN::
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
User :
Pass :
Untitled Document
วันเสาร์
01
ตุลาคม
ข่าวประชาสัมพันธ์
link_marquree โรงเรียนเกษมพิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้นประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สมัครวันนี้ถึง 31 มีนาคม 2559 ได้รับสิทธิพิเศษ "ยกเว้นค่าสมัคร"
ปฏิทินกิจกรรม
  วันที่ 10-14 พฤษภาคม จำหน่ายหนังสือแบบเรียน ชั้น ป.1-ม.6 เวลา 9.00-15.30 น.
  วันที่ 10 พฤษภาคม จำหน่ายชุดนักเรียน จากร้านชัยรัตน์ ชั้น ป.1-ม.6 เวลา 9.00-15.00น.
  วันที่ 13-14 พฤษภาคม ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 2 วัน 1 คืน

ประกาศผลสอบปลายภาค ปี 2559
วันที่ 29 กันยายน 2559 โรงเรียนเกษมพิทยา ประกาศผลสอบ 0 ร มส และ มผ ประจำปลายภาคเรียนที่ 1/2559

ศูนย์สอบ ก.พ. ปี 59 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
วันที่ 21 สิงหาคม 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาได้เป็นศูนย์สอบคัดเลือก คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ขอให้ทุกท่านเดินทางมาสอบในครั้งนี้เดินทางโดยสวัสดิภาพ ...รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปี 59
วันที่ 18 สิงหาคม 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาจะมีการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โดยมีกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย
กิจกรรมของเรา
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2559
วันที่ 18 สิงหาคม 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้นมีชื่องานว่า "สะเต็มศึกษากับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม" ซึ่งประกอบไปด้วยซุ้มผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และสะเต็มศึกาษา และกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2559
วันที่ 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และมีกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น ประกวดร้องเพลง การละเล่นหน้าเวที กิจกรรมกิจตามแม่ ฯลฯ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่
ทัศนศึกษา ม.5 เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปี 2559
วันที่ 2 สิงหาคม 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาได้นำนักเรียนระดับชั้น ม.5 ออกไปทัศนศึกษานอกพื้นที่ ที่สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ และนักเรียนได้สัมผัสกับพื้นที่จำลองของการทำเกษตรที่หลากหลาย
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2559
วันที่ 29 กรกฏาคม 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้นเพื่อให้ครูและนักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นไทย โดยมีการแข่งขันประกวด โปสเตอร์ วิดีโอ เรียงความ ภาพวาด ฯลฯ กิจกรรมหน้าเวทีที่หลากหลาย
ทัศนศึกษานักเรียนช้้นประถมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 14 กรกฏาคม 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พร้อมคณะครู ออกไปทัศนศึกษานอกรั้วโรงเรียน ที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ โดยมีวิทยากรจากพิพิธภัณฑ์มาบรรยาสถานที่ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ นอกรั้วโรงเรียน
กิจกรรมทัศนศึกษา ป.2 สวนสัตว์เขาดินวนา ปี 2559
วันที่ 8 กรกฏาคม 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ออกไปทัศนศึกษานอกรั้วโรงเรียนที่ สวนสัตว์เขาดินวนา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ จากนอกรั้วโรงเรียน

|
AFTERNOON GAME2016
ปะมวลภาพกิจกรรมที่น่าสนใจ ผลงานนักเรียน