โรงเรียนเกษมพิทยา
โรงเรียนเกษมพิทยา
  • โรงเรียนเกษมพิทยา มุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการและจริยธรรม
Untitled Document
::LOGIN::
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
User :
Pass :
Untitled Document
วันศุกร์
06
พฤษภาคม
ข่าวประชาสัมพันธ์
link_marquree โรงเรียนเกษมพิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้นประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สมัครวันนี้ถึง 31 มีนาคม 2559 ได้รับสิทธิพิเศษ "ยกเว้นค่าสมัคร"
ปฏิทินกิจกรรม
  วันที่ 10-14 พฤษภาคม จำหน่ายหนังสือแบบเรียน ชั้น ป.1-ม.6 เวลา 9.00-15.30 น.
  วันที่ 10 พฤษภาคม จำหน่ายชุดนักเรียน จากร้านชัยรัตน์ ชั้น ป.1-ม.6 เวลา 9.00-15.00น.
  วันที่ 13-14 พฤษภาคม ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 2 วัน 1 คืน

จำหน่ายหนังสือแบบเรียน
วันที่ 10-14 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00-15.30 น. โรงเรียนเกษมพิทยาจำหน่ายหนังสือแบบเรียน ป.1-ม.6
* เอกสารประกอบการซื้อ
- สำเนาทะเบียนบ้านเด็กและผู้ปกครองพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องและเซ็นชื่อกำกับ

ตารางเรียนและวันหยุด SUMMER-58
วันที่ 6 เมษยน 2559 วันจักรี ไม่หยุด ทางโรงเรียนให้หยุดในเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 - 15 เมษยน 2559 และเริ่มเรียนปกติวันที่ 18 เมษายน 2559 [Download]

SUMMER COMMING 58
วันที่ 28 มีนาคม - 30 เมษายน 2559 โรงเรียนเกษมพิทยามีกิจกรรมและการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน (SUMMER)
กิจกรรมของเรา
SUMMER 58
วันที่ 28 มี.ค. - 29 พ.ค. 2559 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และปรับพื้นฐานทุกรายวิชาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ปัจฉิมนิเทศน์ ม.6 ปีการศึกษา 58
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2558 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดปัจฉิมนิเทศน์สำหรับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2558 ณ คลองทรายรีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา เพื่อให้นักเรียนได้รับการอบรม สร้างความรัก ความสามัคคี สร้างความเป็นผู้นำที่ดี และเป็นคนดีของสังคมต่อไป
ค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ 2559
วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีกิจกรรมเข้าค่ายนักเรียนระดับชั้น ม.4 การเรียนรู้ "ค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์" ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร เพื่อนักเรียนจะได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ
ทัศนศึกษาอยุธยา 2559
วันที่ 22 มกราคม 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาได้นำนักเรียนชั้น ป.5 ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดอยุธยา เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และได้สัมผัสกับสถานที่จริง
กิจกรรมวิชาการปี 2558
วันที่ 27 มกราคม 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมวันวิชาการ มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประกวดการเต้น Cover Dance และการนำเสนอโครงงานต่าง
วันเด็กแห่งชาติ 2558
วันที่ 8 มกราคม 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมวันเด็กซึ่งมีการแสดง วงดนตรี เล่นเกมส์ รวมทั้งการแจกของขวัญให้นักเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างดี
ปะมวลภาพกิจกรรมที่น่าสนใจ ผลงานนักเรียน