โรงเรียนเกษมพิทยา
โรงเรียนเกษมพิทยา
  • โรงเรียนเกษมพิทยา มุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการและจริยธรรม
  • ก้าวแรกของการศึกษาต้องเริ่มต้นด้วยความพร้อมของการก้าว
Untitled Document
::LOGIN::
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
User :
Pass :
Untitled Document
วันอาทิตย์
04
ธันวาคม
ข่าวประชาสัมพันธ์
link_marquree โรงเรียนเกษมพิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้นประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สมัครวันนี้ถึง 31 มีนาคม 2559 ได้รับสิทธิพิเศษ "ยกเว้นค่าสมัคร"
ปฏิทินกิจกรรม 2/2559
  วันที่ 31 ตุลาคม เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 /2559
  วันที่ 12-14 พฤศจิกายน กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป. 6 - ม.1
  วันที่ 25 พฤศจิกายน วันวชิราวุธ (ราชสดุดี)

เข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.5
วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเกษมพิทยา ได้เดินทางไปเข้าค่ายพัฒนาผู้เรียนที่ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ค่ายนวมินทราชินี ชลบุรี

เปิดเทอม 2/2559
วันที่ 31 ตุลาคม 2559 โรงเรียนเกษมพิทยา ได้เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ประกาศผลสอบปลายภาค 1/2559
วันที่ 9 กันยายน 2559 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาประกาศผลสอบนักเรียนทุกระดับชั้น โดยนักเรียนและผู้ปกครองมาฟังประกาศผลสอบพร้อมกัน และปิดภาคเรียนที่ 1/2559
กิจกรรมของเรา
รวมพลังแห่งความภักดี
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.00 น. โรงเรียนเกษมพิทยาได้ร่วมจัดพิธีรวมพลังแห่งความภักดีถวายในหลวงทั่วไประเทศ โดยโรงเรียนเกษมพิทยามีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู พนักงานและนักเรียน ได้ร่วม จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและร้องเพลงขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไปพร้อมกัน
กิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาผู้เรียน ม.5
วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 เข้าค่ายพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมคุณธรรม ค่านิยม และทักษะชีวิตแก่ผู้เรียน ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ค่ายนวมินทราชินี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ป.6-ม.1 2559
วันที่ 12 -14 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาได้นำลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.6- ม.1 เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือฉิมกุล อ.หมวกเหล็ก จ.สระบุรี
โครงการ Speed Reading
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เป็นวันสุดท้ายของการเรียน หลักสูตรฝึกอ่านเร็ว (Speed Reading) ซึ่งเป็นโครงการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET 2559 โครงการเริ่มตั้งแต่ มิถุนายน - พฤศจิกายน 2559
พิธีลงนามบันทึกข้อความ MOU กับเกษมบัณฑิต
วันที่่ 10 ตุลาคม โรงเรียนเกษมพิทยาได้ลงนามบันทึกข้อความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กับโรงเรียนเกษมพิทยา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเกษมพิทยา
กิจกรรมสัมนาบุคลากรประจำปี 59
วันที่ 11 - 13 ตุลาคม 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาได้เดินทางไปสัมนา เพื่อเพิ่ม เสริม เติม ความรู้และทักษะด้านต่างๆ ณ ภูเขางาม พาโนรามา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

|
AFTERNOON GAME2016
ปะมวลภาพกิจกรรมที่น่าสนใจ ผลงานนักเรียน