โรงเรียนเกษมพิทยา
โรงเรียนเกษมพิทยา
  • โรงเรียนเกษมพิทยา มุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการและจริยธรรม
  • ก้าวแรกของการศึกษาต้องเริ่มต้นด้วยความพร้อมของการก้าว
Untitled Document
::LOGIN::
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
User :
Pass :
Untitled Document
วันอาทิตย์
24
กรกฎาคม
ข่าวประชาสัมพันธ์
link_marquree โรงเรียนเกษมพิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้นประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สมัครวันนี้ถึง 31 มีนาคม 2559 ได้รับสิทธิพิเศษ "ยกเว้นค่าสมัคร"
ปฏิทินกิจกรรม
  วันที่ 10-14 พฤษภาคม จำหน่ายหนังสือแบบเรียน ชั้น ป.1-ม.6 เวลา 9.00-15.30 น.
  วันที่ 10 พฤษภาคม จำหน่ายชุดนักเรียน จากร้านชัยรัตน์ ชั้น ป.1-ม.6 เวลา 9.00-15.00น.
  วันที่ 13-14 พฤษภาคม ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 2 วัน 1 คืน

กิจกรรมวันภาษาไทย 2559
วันที่ 29 กรกฏาคม 2559 โรงเรียนเกษมพิทยามีกิจกรรมวันภาษาไทย โดยมีกิจกรรมการแข่งขันหลายอย่าง ทั้ง ประกวดวิดีโอภาษาไทย ตอบปัญหา มีนิทัศน์การที่หลากหลายพร้อมการแสดงละครวรรณคดี

ประกาศวันหยุด
วันที่ 18-20 กรกฏาคม 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาประกาศหยุดพิเศษตามคำสั่ง ครม. เนื่องในวัน อาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

สอบกลางภาคระดับมัธยมศึกษา ปี 2559
วันที่ 12-15 กรกฏาคม 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาจัดสอบกลางภาคนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
กิจกรรมของเรา
ทัศนศึกษานักเรียนช้้นประถมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 14 กรกฏาคม 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พร้อมคณะครู ออกไปทัศนศึกษานอกรั้วโรงเรียน ที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ โดยมีวิทยากรจากพิพิธภัณฑ์มาบรรยาสถานที่ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ นอกรั้วโรงเรียน
กิจกรรมทัศนศึกษา ป.2 สวนสัตว์เขาดินวนา ปี 2559
วันที่ 8 กรกฏาคม 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ออกไปทัศนศึกษานอกรั้วโรงเรียนที่ สวนสัตว์เขาดินวนา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ จากนอกรั้วโรงเรียน
ทัศนศึกษานักเรียน ป.1 ปี 2559
วันที่ 30 มิถุนายน 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อเปิดโลกของการศึกษานอกห้องเรียนที่สวนหลวง ร.๙
พิธีเปิดกิจกรรมกีฬาพักกลางวันเกมส์ 2016
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมฟุตซอล "พักกลางวันเกมส์" ต้านภัยยาเสพติด
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
วันที่ 23 มิถุยายน 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนศาสตร์ต่างๆ
พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ ม.4 ปี 59
วันที่ 14 มิถุนายน 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมพิธีมอบตัวเป็นศิษย์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 โดยรับมอบเข็มสถาบันโรงเรียนเกษมพิทยาจากผู้อำนวยการโรงเรียน

|
AFTERNOON GAME2016
ปะมวลภาพกิจกรรมที่น่าสนใจ ผลงานนักเรียน