โรงเรียนเกษมพิทยา
  • โรงเรียนเกษมพิทยา มุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการและจริยธรรม
  • ก้าวแรกของการศึกษาต้องเริ่มต้นด้วยความพร้อมของการก้าว
  • โรงเรียนของเราน่าอยู่
  • โรงเรียนเกษมพิทยาออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
  • โรงเรียนเกษมพิทยาออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
  • แผนกอนุบาลโรงเรียนเกษมพิทยา
Untitled Document
งานฝ่ายทะเบียน/เอกสาร
::LOGIN::
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
User :
Pass :
Untitled Document
วันศุกร์
28
มกราคม

counter
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์
Untitled Document 3
คน
วันนี้
17
คน
เมื่อวาน
76
คน
เดือนนี้
1,798
คน
เดือนที่แล้ว
2,157
คน
รวมปีนี้
1,798
คน
รวมปีที่แล้ว
43,781
คน
สถิตินี้เริ่มเก็บค่าจากวันที่ 25 มี.ค. 60
ข่าวประชาสัมพันธ์
link_marquree โรงเรียนเกษมพิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้นประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รับสมัครนักเรียนใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
โปรโมช่ั่นการสมัครเรียน
โปรโมช่ั่นการสมัครเรียน
โปรโมช่ั่นการสมัครเรียน
โปรโมช่ั่นการสมัครเรียน
โปรโมช่ั่นการสมัครเรียน
โปรโมช่ั่นการสมัครเรียน
โปรโมช่ั่นการสมัครเรียน
โปรโมช่ั่นการสมัครเรียน
ประกาศเลื่อนการเปิดเทอม 1/2564
     โรงเรียนเกษมพิทยา เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมการแพร่ระบาดของของโรคโควิด19 อาจจะมีความรุนแรงมากขึ้น และจะกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่ของสถานศึกษา ประกอบกับผู้ปกครองก็ได้แสดงความห่วงใยในบุตรหลาน
ประกาศผลสอบออนไลน์
     วันที่ 9 เมษายน 2564 โรงเรียนเกษมพิทยาประกาศผลสอบในระบบออนไลน์ เนื่องในภาวะโรคร้าย Covid-19 ทางโรงเรียนต้องขอ อภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
ผู้ปกครองรับสมุดพกและผลการเรียนนักเรียนประจำปี 2/62
     วันที่ 29 มีนาคม 2563 ผู้ปกครองรับสมุดพกและผลการเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
ประกาศผล 0 ร มส นักเรียนชั้น ม.6 ปี2/62
     วันที่ 18 มีนาคม 2563 ประกาศผล 0 ร. มส. และ มผ. ประจำปีการศึกษา 2/62 ผ่านระบบออนไลน์ หรือสามารถทราบผลได้ที่ ครูประจำชั้น และลงทะเบียนสอบแก้ตัวในรายวิชาที่ไม่ผ่านในวันที่ 19-25 มีนาคม 2563 ผ่านระบบออนไลน์หรือผ่านทางครูประจำวิชาได้โดยตรง
กิจกรรมของเรา
โปรโมช่ั่นการสมัครเรียน
กิจกรรมดูพี่นิเทศน์เกษมบัณฑิต (OpenHouse)
วันที่ 22 มกราคม 2565 วันที่ 21 มกราคม 2565 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีกิจกรรมดูรุ่นพี่ที่เกษมบัณฑิต โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนนิเทศน์ศาสตร์และนักเรียนระดับชั้น ม. 3 เข้าเยี่ยมชมคณะคณะนิเทศศาสตร์ ในงาน open house ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
กิจกรรม "สัมมนาวิทยาศาสตร์" ออนไลน์
วันที่ 21 มกราคม 2565 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีกิจกรรมการสัมนาและนำเสนอโครงงานและการวิจัย วิทยาศาสตร์ ในระบบออนไลน์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องใน สัปดาห์วิชาการโรงเรียนเกษมพิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 จัดโดยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมดูงาน OpenHouse เกษมบัณฑิต
วันที่ 21 มกราคม 2565 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีกิจกรรมดูรุ่นพี่ที่เกษมบัณฑิต โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมคณะบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จิตวิทยา และคณะนิเทศศาสตร์ ในงาน open house ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี "เข็มทิศ"
วันที่ 13 มกราคม 2565 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ได้เรียนหลักสูตรการใช้เข็มทิศในการนำทาง ซึ่งได้รับความสนใจจากลูกเสือเนตรนารีดีมาก
กิจกรรมวันคริสต์มาส ปี 2564
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 โรงเรียนเกษพิทยาได้มีการจัดกิจกรรมคริสต์มาสเล็กๆ สไตล์ "new normal" จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความสำคัญ และประเพณีในวันคริสต์มาส อีกทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้จากการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ และเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในกิจกรรมต่างๆ มีการประกวดทักษะด้านภาษาอังกฤษที่หลากหลายในระบบออนไลน์ เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยและใจในด้านสังคมเกี่ยวกับสภาวะ COVID-19
กิจกรรมเด็กนิเทศรับรางวัลถ่ายภาพ 2564
วันที่ 16 ธันวาคม 2564 โรงเรียนเกษมพิทยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนนิเทศศาสตร์ โรงเรียนเกษมพิทยา จำนวน 9 คน ที่ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรโครงการสร้างสรรค์ถ่ายภาพ 7 days garbage ที่จัดโดยคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับ บริษัท นิวสกาย เอ็นเนอร์จี้ (แบงค้อก) จำกัด จัดงานมอบรางวัลในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ณ ห้องเกษมทรรศน์ คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Energy Mind Award ระดับ 5 ดาว»
Untitled Document
กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนเกษมพิทยา »
AFTERNOON GAME2016
นักเรียนของเราเรียนต่อที่ไหนกันบ้าง»
เรียนต่อที่ไหนกันบ้าง
ชื่อ :   นายศิวกร แพทย์รัตน์
ชั้น :   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1
สถาบัน :
  
เทคโนโลยีนานาชาติศิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะ :   วิศวกรรมศาสตร์
สาขา :   วิศวะเครื่องกล
ชื่อ :   นางสาวทัศนีย์ คำอุ่น
ชั้น :   ม.6 ห้อง 1
สถาบัน :
  
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณะ :   วิทยาศาสตร์
สาขา :  
ขอแสดงความยินดีกับ "ศิษย์รุ่นพี่"
ชื่อ : นางสาวกริษฐา ปินตาคำ
คณะ / สาขาวิชา :ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการโรงแรมและท่อ
สถาบัน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปะมวลภาพกิจกรรมที่น่าสนใจ
วิดีโอแนะนำโรงเรียน "น้องหมิวดาวโรงเรียน"»
AFTERNOON GAME2016
ผลงานนักเรียน
เพื่อนเรา ม.6 ปีการศึกษา 2562
ความประทับใจ และความฝันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  »
เพื่อนเรา ม.6 ปีการศึกษา 2561
ความประทับใจ และความฝันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 »