โรงเรียนเกษมพิทยา
  • โรงเรียนเกษมพิทยา มุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการและจริยธรรม
  • ก้าวแรกของการศึกษาต้องเริ่มต้นด้วยความพร้อมของการก้าว
  • โรงเรียนของเราน่าอยู่
  • โรงเรียนเกษมพิทยาออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
  • โรงเรียนเกษมพิทยาออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
Untitled Document
::LOGIN::
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
User :
Pass :
Untitled Document
วันอาทิตย์
25
กุมภาพันธ์

counter
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์
Untitled Document 2
คน
วันนี้
51
คน
เมื่อวาน
60
คน
เดือนนี้
2,011
คน
เดือนที่แล้ว
2,172
คน
รวมปีนี้
4,183
คน
รวมปีที่แล้ว
20,958
คน
สถิตินี้เริ่มเก็บค่าจากวันที่ 25 มี.ค. 60
ข่าวประชาสัมพันธ์
link_marquree โรงเรียนเกษมพิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้นประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สมัครวันนี้ถึง 30 เมษายน 2560 ได้รับสิทธิพิเศษ "ยกเว้นค่าสมัคร"
โปรโมช่ั่นการสมัครเรียน
กิจกรรมวันวิชาการ ปีการศึกษา2560
     วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมทางวิชาการโดยมีการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ พร้อมทั้งกิจกรรมด้านหน้าเวทีอีกมากมาย เพิ่มเติมได้ที่ คลิก: สูจิบัตร | รายละเอียด | กำหนดการ | แผนผัง |
วันเด็กแห่งชาติปี 2561
     วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้นเพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติสืบต่อไป
ประกาศผลสอบ 1/60
     วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาประกาศผลสอบประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ให้นักเรียนพร้อมผู้ปกครองมาฟังประกาศผลสอบพร้อมรับใบแทนสมุดพก
สอบซ่อมนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
     วันที่ 3-9 ตุลาคม 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาประกาศผลสอบ 0 ร มส มผ พร้อมการสอบซ่อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำภาคเรียนที่ 1 /60
กิจกรรมของเรา
โปรโมช่ั่นการสมัครเรียน
กิจกรรม BOOM ม.6 ปี 2560
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรม "BOOM" รุ่นพี่รุ่นน้อง และครู สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา และนักเรียน ม.6 ได้มีกิจกรรมขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ร่วมผลักดัน สั่งสอน ในด้านศาสตร์ต่างๆ
ปัจฉิมนิเทศม.6 ปีการศึกษา60
วันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนเกษมพิทยาได้นำนักเรียนม.6 เดินทางไปยังนครนายก ภูเขางาม พาโนรามา รีสอร์ท - Phukaongam Panorama Resort จังหวัดนครนายก เพื่อจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนโดยมีทั้งกิจกรรม และบทเรียนการเรียนรู้ต่างๆ ครั้งสุดท้ายของม.6 โรงเรียนเกษมพิทยา รุ่น 33
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 61
วันที่ 12 มกราคม 2561 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กขึ้น โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย การแสดงหน้าเวที การละเล่น ซุ้มเกมส์ต่างๆ ตามกลุ่มสาระฯ เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่จะเป็นกำลังพัฒนาชาติสืบต่อไป
กิจกรรมกีฬาภายใน 60
วันที่่ 27-28 ธันวาคม 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายในขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วยกีฬา กรีฑา มีการประกวดแข่งขันดัมเมเยอร์ และหลีดเดอร์เชียร์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนที่หลักในการทำงานเป็นกลุ่ม รับผิดชอบ ความเสียสละ ความอดทน มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และสุขภาพร่างกายแข็งแรง
กิจกรรมวันคริสต์มาส 60
วันที่ 25 ธันวาคม 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดร่วมจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยมีกิจกรรมการแสดงหน้าเวที และแข่งทักษะทางภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
ทัศนศึกษาท้องฟ้าจำลอง ป.4
วันที่ 13 ธันวาคาม 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ออกไปทัศนศึกษาท้องฟ้าจำลอง เอกมัยกรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักเรียนได้เปิดโลกกว้างนอกห้องเรียนและได้รู้และเห็นโลกของวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย
Energy Mind Award ระดับ 5 ดาว»
Untitled Document
กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนเกษมพิทยา »
AFTERNOON GAME2016
นักเรียนของเราเรียนต่อที่ไหนกันบ้าง»
เรียนต่อที่ไหนกันบ้าง
ชื่อ :   นางสาวรักษิณา ฝ่ายผนอม
ชั้น :   ม.6 ห้อง 1
สถาบัน :
  
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะ :   สถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขา :  
ชื่อ :   นางสาวทัศนีย์ คำอุ่น
ชั้น :   ม.6 ห้อง 1
สถาบัน :
  
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณะ :   วิทยาศาสตร์
สาขา :  
ขอแสดงความยินดีกับ "ศิษย์รุ่นพี่"
ชื่อ : นางสาววิลาศินี ศารีนาค
คณะ / สาขาวิชา :สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สาขาครอบคร
สถาบัน :มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ปะมวลภาพกิจกรรมที่น่าสนใจ
วิดีโอแนะนำโรงเรียน "น้องหมิวดาวโรงเรียน"»
AFTERNOON GAME2016
ผลงานนักเรียน