โรงเรียนเกษมพิทยา
  • โรงเรียนเกษมพิทยา มุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการและจริยธรรม
  • ก้าวแรกของการศึกษาต้องเริ่มต้นด้วยความพร้อมของการก้าว
  • โรงเรียนของเราน่าอยู่
  • โรงเรียนเกษมพิทยาออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
  • โรงเรียนเกษมพิทยาออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
  • แผนกอนุบาลโรงเรียนเกษมพิทยา
Untitled Document
งานฝ่ายทะเบียน/เอกสาร
::LOGIN::
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
User :
Pass :
Untitled Document
วันจันทร์
01
มีนาคม

counter
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์
Untitled Document 6
คน
วันนี้
51
คน
เมื่อวาน
65
คน
เดือนนี้
0
คน
เดือนที่แล้ว
1,700
คน
รวมปีนี้
5,959
คน
รวมปีที่แล้ว
33,098
คน
สถิตินี้เริ่มเก็บค่าจากวันที่ 25 มี.ค. 60
ข่าวประชาสัมพันธ์
link_marquree โรงเรียนเกษมพิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้นประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รับสมัครนักเรียนใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
โปรโมช่ั่นการสมัครเรียน
โปรโมช่ั่นการสมัครเรียน
โปรโมช่ั่นการสมัครเรียน
โปรโมช่ั่นการสมัครเรียน
โปรโมช่ั่นการสมัครเรียน
โปรโมช่ั่นการสมัครเรียน
โปรโมช่ั่นการสมัครเรียน
กีฬาภายในประจำปี 2563
     วันที่ 28-29 ธันวาคม 2563 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีการจัดกิจกรรมกีฬาภายในขึ้นในตรีม New Normal กับประเทศในทวีปต่างๆ ซึ่งประเทศที่จะใช้ในการแข่งขันมี 1.ประเทศอิตาลี(สีฟ้า) 2.ประเทศแอฟริกา(สีชมพู) 3.ประเทศจีน(สีแดง) เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ความเสียสละ ความมีวินัยในหมู่คณะ
ผู้ปกครองรับสมุดพกและผลการเรียนนักเรียนประจำปี 2/62
     วันที่ 29 มีนาคม 2563 ผู้ปกครองรับสมุดพกและผลการเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
ประกาศผล 0 ร มส นักเรียนชั้น ม.6 ปี2/62
     วันที่ 18 มีนาคม 2563 ประกาศผล 0 ร. มส. และ มผ. ประจำปีการศึกษา 2/62 ผ่านระบบออนไลน์ หรือสามารถทราบผลได้ที่ ครูประจำชั้น และลงทะเบียนสอบแก้ตัวในรายวิชาที่ไม่ผ่านในวันที่ 19-25 มีนาคม 2563 ผ่านระบบออนไลน์หรือผ่านทางครูประจำวิชาได้โดยตรง
กิจกรรมของเรา
โปรโมช่ั่นการสมัครเรียน
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีกิจกรรมกิจอาสาพัฒนาชุมชน และที่สาธารณะในย่านปรีดีย์พนมยงค์
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายการบินจากพี่เกษมบัณฑิต
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาจากพี่เกษมบัณฑิตเพื่อ ให้นักเรียนได้เห็นทางเลือกการเรียนที่หลากหลาย เช่น คณะบริหารธุรกิจ นิเทศนศาสตร์ นิติศาสตร์ ติตวิทยา วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา และคณะพยาบาลศาสตร์
กิจกรรมซ้อมรวมคณะสีครั้งที่ 1 ปี 2563
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีการจัดกิจกรรมสีฬาภายในวันที่ 28-29 ธันวาคม 2563 ซึ่งวันนี้เป็นการประชุมคณะสีครั้งที่ 1 เพื่อสร้างความคุ้นเคยสร้างมิตรภาพ ซึ่งกันและกัน
กิจกรรมวันดินโลกและสิ่งแวดล้อม ปี 2563
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมวันดินโลก มีการจัดซุ้มความรู้ต่างๆ ซุ้มเกมส์ ซุ้มขายอาหาร รวมทั้งกิจกรรมประกวดชุดรีไซเคิลที่สร้างสรรค์จากวัสดุที่เหลือใช้
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ป.6-ม.1
วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.6-ม.1 ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิ หมวกเหล็ก นครราชสีมา เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี มีความรัก ความสามัคคี ความตรงเวลา มีระเบียบวินัย และสามารถเอาชีวิตรอดในป่า
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับประถมศึกษา
วันที่ 16-17 ตุลาคม 2563 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-5 เพื่อสร้างความเป็นระเบียบวินัย ความสามัคคี และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
Energy Mind Award ระดับ 5 ดาว»
Untitled Document
กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนเกษมพิทยา »
AFTERNOON GAME2016
นักเรียนของเราเรียนต่อที่ไหนกันบ้าง»
เรียนต่อที่ไหนกันบ้าง
ชื่อ :   นายสุชาครีย์ ภูมิชิน
ชั้น :   ม.6 ห้อง 1
สถาบัน :
  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเหนือ
คณะ :   วิศวกรรมศาสตร์
สาขา :  
ชื่อ :   นางสาวศิริลักษณ์ ลีลาบุตร
ชั้น :   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 4
สถาบัน :
  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คณะ :   มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา :   นิติศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ "ศิษย์รุ่นพี่"
ชื่อ : นางสาวพิมผกา น้อยนงเยา
คณะ / สาขาวิชา :วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขา ธุรกิจ
สถาบัน :มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปะมวลภาพกิจกรรมที่น่าสนใจ
วิดีโอแนะนำโรงเรียน "น้องหมิวดาวโรงเรียน"»
AFTERNOON GAME2016
ผลงานนักเรียน
เพื่อนเรา ม.6 ปีการศึกษา 2562
ความประทับใจ และความฝันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  »
เพื่อนเรา ม.6 ปีการศึกษา 2561
ความประทับใจ และความฝันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 »