โรงเรียนเกษมพิทยา
โรงเรียนเกษมพิทยา
  • โรงเรียนเกษมพิทยา มุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการและจริยธรรม
  • ก้าวแรกของการศึกษาต้องเริ่มต้นด้วยความพร้อมของการก้าว
  • โรงเรียนของเราน่าอยู่
Untitled Document
::LOGIN::
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
User :
Pass :
Untitled Document
วันอังคาร
24
มกราคม
ข่าวประชาสัมพันธ์
link_marquree โรงเรียนเกษมพิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้นประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สมัครวันนี้ถึง 31 มีนาคม 2559 ได้รับสิทธิพิเศษ "ยกเว้นค่าสมัคร"
ปฏิทินกิจกรรม 2/2559
  วันที่ 31 ตุลาคม เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 /2559
  วันที่ 12-14 พฤศจิกายน กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป. 6 - ม.1
  วันที่ 25 พฤศจิกายน วันวชิราวุธ (ราชสดุดี)

OPEN HOUSE 2559
วันที่ 24 ตุลาคม 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรม OPEN HOUSE ประจำปี 2559 โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ เวลา 09.00น.-12.00 น. นักเรียนระดับ ม.ต้น และ 13.00-16.00 น. นักเรียนระดับ ม.ปลาย

เข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.5
วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเกษมพิทยา ได้เดินทางไปเข้าค่ายพัฒนาผู้เรียนที่ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ค่ายนวมินทราชินี ชลบุรี

เปิดเทอม 2/2559
วันที่ 31 ตุลาคม 2559 โรงเรียนเกษมพิทยา ได้เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
กิจกรรมของเรา
กิจกรรมกีฬาภายใน 2559
วันที่ 28-29 ธันวาคม 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมกีฬาภายในขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีความสามัคคี มีวินัย การทำงานร่วมกัน ความรับผิดชอบในด้านต่างๆ รวมไปถึงการรู้แพ้รู้ชนะ พร้อมทั้งมีการประกวดหลีดเดอร์ประจำสี ประกอบไปด้วยสีน้ำเงิน สีน้ำตาล สีเขียว และสีบานเย็น
กิจกรรมวันคริสต์มาส 59
วันที่ 25 ธันวาคม 2559 โรงเรียนเกษมพิทยากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสขึ้นโดยมีกิจกรรมการแสดงละครโดยใช้ภาษาอังกฤษในการพูดคุย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถของต่างเรียนในด้านภาษาอีกด้วย
ตลาดนัดศุกร์เกษม
วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมตลาดนัดศุกร์เกษมพิทยา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะในด้านต่างๆ ในการประกอบการ โดยได้นำความรู้ในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมในครั้งนี้
ชมรมทำอาหาร ม.5
วันที่ 7 ธันวาคม 2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้มีการเรียนการสอนโดยการบูรณาการจากหลายวิชาเป็นการฝึกทำอาหารที่หลากหลาย เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวนักเรียนเองในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งนักเรียนมีความกระตือรือล้นและสนใจในกระบวนการต่างๆ
รวมพลังแห่งความภักดี
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.00 น. โรงเรียนเกษมพิทยาได้ร่วมจัดพิธีรวมพลังแห่งความภักดีถวายในหลวงทั่วไประเทศ โดยโรงเรียนเกษมพิทยามีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู พนักงานและนักเรียน ได้ร่วม จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและร้องเพลงขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไปพร้อมกัน
กิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาผู้เรียน ม.5
วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 เข้าค่ายพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมคุณธรรม ค่านิยม และทักษะชีวิตแก่ผู้เรียน ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ค่ายนวมินทราชินี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

|
AFTERNOON GAME2016
ปะมวลภาพกิจกรรมที่น่าสนใจ ผลงานนักเรียน