โรงเรียนเกษมพิทยา
  • โรงเรียนเกษมพิทยา มุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการและจริยธรรม
  • ก้าวแรกของการศึกษาต้องเริ่มต้นด้วยความพร้อมของการก้าว
  • โรงเรียนของเราน่าอยู่
  • โรงเรียนเกษมพิทยาออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
  • โรงเรียนเกษมพิทยาออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
  • แผนกอนุบาลโรงเรียนเกษมพิทยา
Untitled Document
งานฝ่ายทะเบียน/เอกสาร
::LOGIN::
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
User :
Pass :
Untitled Document
วันจันทร์
25
พฤษภาคม

counter
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์
Untitled Document 365
คน
วันนี้
23
คน
เมื่อวาน
85
คน
เดือนนี้
4,231
คน
เดือนที่แล้ว
2,181
คน
รวมปีนี้
14,105
คน
รวมปีที่แล้ว
26,072
คน
สถิตินี้เริ่มเก็บค่าจากวันที่ 25 มี.ค. 60
ข่าวประชาสัมพันธ์
link_marquree โรงเรียนเกษมพิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้นประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รับสมัครนักเรียนใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
โปรโมช่ั่นการสมัครเรียน
โปรโมช่ั่นการสมัครเรียน
โปรโมช่ั่นการสมัครเรียน
โปรโมช่ั่นการสมัครเรียน
โปรโมช่ั่นการสมัครเรียน
โปรโมช่ั่นการสมัครเรียน
ผู้ปกครองรับสมุดพกและผลการเรียนนักเรียนประจำปี 2/62
     วันที่ 29 มีนาคม 2563 ผู้ปกครองรับสมุดพกและผลการเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
ประกาศผล 0 ร มส นักเรียนชั้น ม.6 ปี2/62
     วันที่ 18 มีนาคม 2563 ประกาศผล 0 ร. มส. และ มผ. ประจำปีการศึกษา 2/62 ผ่านระบบออนไลน์ หรือสามารถทราบผลได้ที่ ครูประจำชั้น และลงทะเบียนสอบแก้ตัวในรายวิชาที่ไม่ผ่านในวันที่ 19-25 มีนาคม 2563 ผ่านระบบออนไลน์หรือผ่านทางครูประจำวิชาได้โดยตรง
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
     วันที่ 9-11 มีนาคม 2563 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมของเรา
โปรโมช่ั่นการสมัครเรียน
กิจกรรมปิดกล่องชอล์กน้องป.6 ปี 2562
วันที่ 10 มีนาคม 2563 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมปิดกล่องชอล์กน้องป.6 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนักเรียนและคณะครูร่วมกิจกรรมด้วยกัน
ปัจฉิม ม.3 ปีการศึกษา 2562
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีการจัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศน์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้น เพื่อเป็นการอบรมครั้งสุดท้ายให้พร้อมทั้งกายและใจเพื่อก้าวไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและคณะครูได้เห็นความสำคัญของนักเรียนเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันตลอดทั้งวัน และปิดท้ายด้วยงานเลี้ยงสังสรร ดนตรีเพราะจากวงดนตรีเกษมแบรนด์
ตรวจโควิด-19 พร้อมให้ความรู้และแนวทางป้องกันจากคณะแพทย์
วันที่ 6 มีนาคม 2563 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีการเชิญคณะแพทย์มาตรวจ และให้ความรู้พร้อมแนวทางการป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานในการรับมือและป้องกัน ขอขอบคุณคณะแพยท์ทุกท่านที่มาให้ความรู้และเห็นความสำคัญของนักเรียนโรงเรียนเกษมพิทยาในครั้งนี้
กิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปี 62
วันที่ 26 ธันวาคม โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีการจัดกิจกรรมกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2562 มีการแข่งขันกีฬา กรีฑา เชียร์หลีดเดอร์ และกีฬาพื้นบ้าน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้รักสามัคคี เสียสละ อดทน ทำงานเป็นทีม มีการแก้ปัญหาแบบมีกระบวนการ(coding) รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจนักกีฬา
กิจกรรมวันคริสต์มาส ปี 62
วันที่ 25 ธันวาคม โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสขึ้น ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนเกษมพิทยา จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความสำคัญ และประเพณีในวันคริสต์มาส อีกทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้จากการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ และเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในกิจกรรมต่างๆ
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เยื่ยมชมกระบวนการเรียนรู้ผ่าน Coding
วันที่ 16 ธันวาคม 2562 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน Coding โดยมี นางศรีวรรณ สายฟ้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษมพิทยา ดร.วรนาท รักสกุลไทย ผู้อำนวยการแผนกอนุบาล นายชยพงศ์ สายฟ้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนเกษมพิทยา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนชุมชน ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนเกษมพิทยา เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Energy Mind Award ระดับ 5 ดาว»
Untitled Document
กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนเกษมพิทยา »
AFTERNOON GAME2016
นักเรียนของเราเรียนต่อที่ไหนกันบ้าง»
ปะมวลภาพกิจกรรมที่น่าสนใจ
วิดีโอแนะนำโรงเรียน "น้องหมิวดาวโรงเรียน"»
AFTERNOON GAME2016
ผลงานนักเรียน
เพื่อนเรา ม.6 ปีการศึกษา 2562
ความประทับใจ และความฝันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  »
เพื่อนเรา ม.6 ปีการศึกษา 2561
ความประทับใจ และความฝันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 »