โรงเรียนเกษมพิทยา
  • โรงเรียนเกษมพิทยา มุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการและจริยธรรม
  • ก้าวแรกของการศึกษาต้องเริ่มต้นด้วยความพร้อมของการก้าว
  • โรงเรียนของเราน่าอยู่
  • โรงเรียนเกษมพิทยาออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
  • โรงเรียนเกษมพิทยาออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
  • แผนกอนุบาลโรงเรียนเกษมพิทยา
Untitled Document
งานฝ่ายทะเบียน/เอกสาร
::LOGIN::
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
User :
Pass :
Untitled Document
วันอาทิตย์
06
ธันวาคม

counter
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์
Untitled Document 4
คน
วันนี้
17
คน
เมื่อวาน
39
คน
เดือนนี้
297
คน
เดือนที่แล้ว
2,144
คน
รวมปีนี้
31,750
คน
รวมปีที่แล้ว
26,072
คน
สถิตินี้เริ่มเก็บค่าจากวันที่ 25 มี.ค. 60
ข่าวประชาสัมพันธ์
link_marquree โรงเรียนเกษมพิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้นประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รับสมัครนักเรียนใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
โปรโมช่ั่นการสมัครเรียน
โปรโมช่ั่นการสมัครเรียน
โปรโมช่ั่นการสมัครเรียน
โปรโมช่ั่นการสมัครเรียน
โปรโมช่ั่นการสมัครเรียน
โปรโมช่ั่นการสมัครเรียน
ผู้ปกครองรับสมุดพกและผลการเรียนนักเรียนประจำปี 2/62
     วันที่ 29 มีนาคม 2563 ผู้ปกครองรับสมุดพกและผลการเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
ประกาศผล 0 ร มส นักเรียนชั้น ม.6 ปี2/62
     วันที่ 18 มีนาคม 2563 ประกาศผล 0 ร. มส. และ มผ. ประจำปีการศึกษา 2/62 ผ่านระบบออนไลน์ หรือสามารถทราบผลได้ที่ ครูประจำชั้น และลงทะเบียนสอบแก้ตัวในรายวิชาที่ไม่ผ่านในวันที่ 19-25 มีนาคม 2563 ผ่านระบบออนไลน์หรือผ่านทางครูประจำวิชาได้โดยตรง
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
     วันที่ 9-11 มีนาคม 2563 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมของเรา
โปรโมช่ั่นการสมัครเรียน
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.
วันที่ 16-17 ตุลาคม 2563 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-5 เพื่อสร้างความเป็นระเบียบวินัย ความสามัคคี และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
กิจกรรมพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ ม.1
วันที่ 21 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเกษมพิทยาจัดกิจกรรมพิธีมอบตัวเป็นศิษย์และมอบเข็มนักเรียนชั้น ม.1 เพื่อต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ครอบครัวเกษมพิทยาอย่างเป็นทางการ
กิจกรรมพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ ม.4
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเกษมพิทยาจัดกิจกรรม พิธีมอบตัวเป็นศิษย์และมอบเข็มนักเรียนั้น ม.4 เพื่อต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ครอบครัวเกษมพิทยาอย่างเป็นทางการ
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
วันที 13 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเกษมพิทยา จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพและระลึกถึงคุณความดีของครู อาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับศิษย์
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันที่ 24 กรกฏาคม โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์รัชกาลที่ 10
ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 3-4 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเกษมพิทยาได้ร่วมมือกับคณะแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา
Energy Mind Award ระดับ 5 ดาว»
Untitled Document
กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนเกษมพิทยา »
AFTERNOON GAME2016
นักเรียนของเราเรียนต่อที่ไหนกันบ้าง»
เรียนต่อที่ไหนกันบ้าง
ชื่อ :   นางสาวศิริลักษณ์ ลีลาบุตร
ชั้น :   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 4
สถาบัน :
  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คณะ :   มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา :   นิติศาสตร์
ชื่อ :   นายปัญญา ฟองชัย
ชั้น :   ม.6 ห้อง 2
สถาบัน :
  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
คณะ :   บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทค
สาขา :  
ขอแสดงความยินดีกับ "ศิษย์รุ่นพี่"
ชื่อ : นางสาววศินี ชัยวงศ์
คณะ / สาขาวิชา :วิทยาศาสตร์ / ฟิสิกส์
สถาบัน :มหหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา
ปะมวลภาพกิจกรรมที่น่าสนใจ
วิดีโอแนะนำโรงเรียน "น้องหมิวดาวโรงเรียน"»
AFTERNOON GAME2016
ผลงานนักเรียน
เพื่อนเรา ม.6 ปีการศึกษา 2562
ความประทับใจ และความฝันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  »
เพื่อนเรา ม.6 ปีการศึกษา 2561
ความประทับใจ และความฝันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 »