โรงเรียนเกษมพิทยา
โรงเรียนเกษมพิทยา
  • โรงเรียนเกษมพิทยา มุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการและจริยธรรม
Untitled Document
::LOGIN::
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
User :
Pass :
Untitled Document
วันอังคาร
28
มิถุนายน
ข่าวประชาสัมพันธ์
link_marquree โรงเรียนเกษมพิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้นประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สมัครวันนี้ถึง 31 มีนาคม 2559 ได้รับสิทธิพิเศษ "ยกเว้นค่าสมัคร"
ปฏิทินกิจกรรม
  วันที่ 10-14 พฤษภาคม จำหน่ายหนังสือแบบเรียน ชั้น ป.1-ม.6 เวลา 9.00-15.30 น.
  วันที่ 10 พฤษภาคม จำหน่ายชุดนักเรียน จากร้านชัยรัตน์ ชั้น ป.1-ม.6 เวลา 9.00-15.00น.
  วันที่ 13-14 พฤษภาคม ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 2 วัน 1 คืน

กิจกรรมวันไหว้ครู ปี 59
วันที่ 23 มิถุนายน 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาจัดกิจกรรมวันไหว้ครู

วันสิ่งแวดล้อมโลก
วันที่ 6 มิ.ย. 59 โรงเรียนเกษมพิทยาจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก มีกิจกรรมประกวดวาดภาพ ตอบคำถาม ประกวดแต่คำขวัญ และเทน้ำหมักที่ใต้สะพานคลองตัน
กิจกรรมของเรา
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
วันที่ 23 มิถุยายน 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนศาสตร์ต่างๆ
พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ ม.4 ปี 59
วันที่ 14 มิถุนายน 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมพิธีมอบตัวเป็นศิษย์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 โดยรับมอบเข็มสถาบันโรงเรียนเกษมพิทยาจากผู้อำนวยการโรงเรียน
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 59
วันที่ 6 มิ.ย. 59 โรงเรียนเกษมพิทยาจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก มีกิจกรรมประกวดวาดภาพ ตอบคำถาม ประกวดแต่งคำขวัญ และกิจกรรมเทน้ำหมักที่ใต้สะพานชุมชนคลองตัน
กิจกรรมสานสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2559
วันที่ 5 มิ.ย. 59 โรงเรียนเกษมพิทยาจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียนระดับประถมศึกษา เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบายและทิศทางการศึกษา เพื่อเข้าใจตรงกันและสนับสนุนบุตรหลานสู่ความสำเร็จในการศึกษาในระดับสูงขึ้นไป
กิจกรรมสานสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559
วันที่ 4 มิถุนายน 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาจัดการประชุมปฐมนิเทศน์ผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 เพื่อรับทราบนโยบายของโรงเรียนและเข้าใจตรงกันร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนบุตรหลานสู่ความสำเร็จในการศึกษาต่อไป
กิจกรรมสานสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
วันที่ 28 พ.ค. 59 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู และนักเรียน เข้าใจกฎระเบียบและการใช้ชีวิตในรั้วเกษมพิทยา

|
AFTERNOON GAME2016
ปะมวลภาพกิจกรรมที่น่าสนใจ ผลงานนักเรียน