โรงเรียนเกษมพิทยา
โรงเรียนเกษมพิทยา
  • โรงเรียนเกษมพิทยา มุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการและจริยธรรม
Untitled Document
::LOGIN::
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
User :
Pass :
Untitled Document
วันอาทิตย์
29
พฤษภาคม
ข่าวประชาสัมพันธ์
link_marquree โรงเรียนเกษมพิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้นประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สมัครวันนี้ถึง 31 มีนาคม 2559 ได้รับสิทธิพิเศษ "ยกเว้นค่าสมัคร"
ปฏิทินกิจกรรม
  วันที่ 10-14 พฤษภาคม จำหน่ายหนังสือแบบเรียน ชั้น ป.1-ม.6 เวลา 9.00-15.30 น.
  วันที่ 10 พฤษภาคม จำหน่ายชุดนักเรียน จากร้านชัยรัตน์ ชั้น ป.1-ม.6 เวลา 9.00-15.00น.
  วันที่ 13-14 พฤษภาคม ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 2 วัน 1 คืน

กิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน
วันที่ 28 พ.ค. 59
- โรงเรียนได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ระดับ ม.4 เวลา 08.00-12.00น.
วันที่ 4 มิ.ย. 59
- กิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียนระดับ ม.2,3 และ ม.5,6

เปิดภาคเรียนที่ 1/2559
วันที่ 16 พ.ค. 2559 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

จำหน่ายหนังสือแบบเรียน
วันที่ 10-14 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00-15.30 น. โรงเรียนเกษมพิทยาจำหน่ายหนังสือแบบเรียน ป.1-ม.6
* เอกสารประกอบการซื้อ
- สำเนาทะเบียนบ้านเด็กและผู้ปกครองพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องและเซ็นชื่อกำกับ
กิจกรรมของเรา
กิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ม.4
วันที่ 28 พ.ค. 59 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู และนักเรียน เข้าใจกฏระเบียบและการใช้ชีวิตในรั่วเกษมพิทยา
กิจกรรมรับน้อง ม.4 ปี 59
วันที่ 25 พ.ค. 59 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมรับน้อง ม.4 เพื่อสร้างความสามัคคี ความเสียสละและความรักระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องเพราะพวกเราคือ "เกษมพิทยา"
ปฐมนิเทศ ม.1 ปีการศึกษา 59
วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศน์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน
SUMMER 58
วันที่ 28 มี.ค. - 29 พ.ค. 2559 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และปรับพื้นฐานทุกรายวิชาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ปัจฉิมนิเทศน์ ม.6 ปีการศึกษา 58
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2558 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดปัจฉิมนิเทศน์สำหรับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2558 ณ คลองทรายรีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา เพื่อให้นักเรียนได้รับการอบรม สร้างความรัก ความสามัคคี สร้างความเป็นผู้นำที่ดี และเป็นคนดีของสังคมต่อไป
ค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ 2559
วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีกิจกรรมเข้าค่ายนักเรียนระดับชั้น ม.4 การเรียนรู้ "ค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์" ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร เพื่อนักเรียนจะได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ
ปะมวลภาพกิจกรรมที่น่าสนใจ ผลงานนักเรียน