โรงเรียนเกษมพิทยา
โรงเรียนเกษมพิทยา
  • โรงเรียนเกษมพิทยา มุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการและจริยธรรม
  • ก้าวแรกของการศึกษาต้องเริ่มต้นด้วยความพร้อมของการก้าว
Untitled Document
::LOGIN::
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
User :
Pass :
Untitled Document
วันศุกร์
26
สิงหาคม
ข่าวประชาสัมพันธ์
link_marquree โรงเรียนเกษมพิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้นประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สมัครวันนี้ถึง 31 มีนาคม 2559 ได้รับสิทธิพิเศษ "ยกเว้นค่าสมัคร"
ปฏิทินกิจกรรม
  วันที่ 10-14 พฤษภาคม จำหน่ายหนังสือแบบเรียน ชั้น ป.1-ม.6 เวลา 9.00-15.30 น.
  วันที่ 10 พฤษภาคม จำหน่ายชุดนักเรียน จากร้านชัยรัตน์ ชั้น ป.1-ม.6 เวลา 9.00-15.00น.
  วันที่ 13-14 พฤษภาคม ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 2 วัน 1 คืน

ศูนย์สอบ ก.พ. ปี 59 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
วันที่ 21 สิงหาคม 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาได้เป็นศูนย์สอบคัดเลือก คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ขอให้ทุกท่านเดินทางมาสอบในครั้งนี้เดินทางโดยสวัสดิภาพ ...รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปี 59
วันที่ 18 สิงหาคม 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาจะมีการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โดยมีกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย

กิจกรรมวันภาษาไทย 2559
วันที่ 29 กรกฏาคม 2559 โรงเรียนเกษมพิทยามีกิจกรรมวันภาษาไทย โดยมีกิจกรรมการแข่งขันหลายอย่าง ทั้ง ประกวดวิดีโอภาษาไทย ตอบปัญหา มีนิทัศน์การที่หลากหลายพร้อมการแสดงละครวรรณคดี
กิจกรรมของเรา
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2559
วันที่ 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และมีกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น ประกวดร้องเพลง การละเล่นหน้าเวที กิจกรรมกิจตามแม่ ฯลฯ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่
ทัศนศึกษา ม.5 เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปี 2559
วันที่ 2 สิงหาคม 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาได้นำนักเรียนระดับชั้น ม.5 ออกไปทัศนศึกษานอกพื้นที่ ที่สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ และนักเรียนได้สัมผัสกับพื้นที่จำลองของการทำเกษตรที่หลากหลาย
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2559
วันที่ 29 กรกฏาคม 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้นเพื่อให้ครูและนักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นไทย โดยมีการแข่งขันประกวด โปสเตอร์ วิดีโอ เรียงความ ภาพวาด ฯลฯ กิจกรรมหน้าเวทีที่หลากหลาย
ทัศนศึกษานักเรียนช้้นประถมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 14 กรกฏาคม 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พร้อมคณะครู ออกไปทัศนศึกษานอกรั้วโรงเรียน ที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ โดยมีวิทยากรจากพิพิธภัณฑ์มาบรรยาสถานที่ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ นอกรั้วโรงเรียน
กิจกรรมทัศนศึกษา ป.2 สวนสัตว์เขาดินวนา ปี 2559
วันที่ 8 กรกฏาคม 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ออกไปทัศนศึกษานอกรั้วโรงเรียนที่ สวนสัตว์เขาดินวนา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ จากนอกรั้วโรงเรียน
ทัศนศึกษานักเรียน ป.1 ปี 2559
วันที่ 30 มิถุนายน 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อเปิดโลกของการศึกษานอกห้องเรียนที่สวนหลวง ร.๙

|
AFTERNOON GAME2016
ปะมวลภาพกิจกรรมที่น่าสนใจ ผลงานนักเรียน