โรงเรียนเกษมพิทยา
โรงเรียนเกษมพิทยา
  • โรงเรียนเกษมพิทยา มุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการและจริยธรรม
Untitled Document
::LOGIN::
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
User :
Pass :
Untitled Document
วันพุธ
10
กุมภาพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนเกษมพิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้นประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สมัครวันนี้ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559 ได้รับสิทธิพิเศษ "ยกเว้นค่าสมัคร"
กิจกรรมของเรา
ค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ 2559
วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีกิจกรรมเข้าค่ายนักเรียนระดับชั้น ม.4 การเรียนรู้ "ค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์" ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร เพื่อนักเรียนจะได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ
ทัศนศึกษาอยุธยา 2559
วันที่ 22 มกราคม 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาได้นำนักเรียนชั้น ป.5 ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดอยุธยา เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และได้สัมผัสกับสถานที่จริง
กิจกรรมวิชาการปี 2558
วันที่ 27 มกราคม 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมวันวิชาการ มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประกวดการเต้น Cover Dance และการนำเสนอโครงงานต่าง
วันเด็กแห่งชาติ 2558
วันที่ 8 มกราคม 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมวันเด็กซึ่งมีการแสดง วงดนตรี เล่นเกมส์ รวมทั้งการแจกของขวัญให้นักเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างดี
ชีวิตในรั้วเกษม
ปะมวลภาพกิจกรรมที่น่าสนใจ ผลงานนักเรียน