โรงเรียนเกษมพิทยา
  • โรงเรียนเกษมพิทยา มุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการและจริยธรรม
  • ก้าวแรกของการศึกษาต้องเริ่มต้นด้วยความพร้อมของการก้าว
  • โรงเรียนของเราน่าอยู่
  • โรงเรียนเกษมพิทยาออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
  • โรงเรียนเกษมพิทยาออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
  • แผนกอนุบาลโรงเรียนเกษมพิทยา
Untitled Document
งานฝ่ายทะเบียน/เอกสาร
::LOGIN::
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
User :
Pass :
Untitled Document
วันพฤหัสบดี
09
เมษายน

counter
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์
Untitled Document 3
คน
วันนี้
77
คน
เมื่อวาน
108
คน
เดือนนี้
683
คน
เดือนที่แล้ว
2,777
คน
รวมปีนี้
8,376
คน
รวมปีที่แล้ว
26,072
คน
สถิตินี้เริ่มเก็บค่าจากวันที่ 25 มี.ค. 60
ข่าวประชาสัมพันธ์
link_marquree โรงเรียนเกษมพิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้นประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รับสมัครนักเรียนใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
โปรโมช่ั่นการสมัครเรียน
โปรโมช่ั่นการสมัครเรียน
โปรโมช่ั่นการสมัครเรียน
โปรโมช่ั่นการสมัครเรียน
โปรโมช่ั่นการสมัครเรียน
ผู้ปกครองรับสมุดพกและผลการเรียนนักเรียนประจำปี 2/62
     วันที่ 29 มีนาคม 2563 ผู้ปกครองรับสมุดพกและผลการเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
ประกาศผล 0 ร มส นักเรียนชั้น ม.6 ปี2/62
     วันที่ 18 มีนาคม 2563 ประกาศผล 0 ร. มส. และ มผ. ประจำปีการศึกษา 2/62 ผ่านระบบออนไลน์ หรือสามารถทราบผลได้ที่ ครูประจำชั้น และลงทะเบียนสอบแก้ตัวในรายวิชาที่ไม่ผ่านในวันที่ 19-25 มีนาคม 2563 ผ่านระบบออนไลน์หรือผ่านทางครูประจำวิชาได้โดยตรง
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
     วันที่ 9-11 มีนาคม 2563 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมของเรา
โปรโมช่ั่นการสมัครเรียน
กิจกรรมปิดกล่องชอล์กน้องป.6 ปี 2562
วันที่ 10 มีนาคม 2563 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมปิดกล่องชอล์กน้องป.6 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนักเรียนและคณะครูร่วมกิจกรรมด้วยกัน
ปัจฉิม ม.3 ปีการศึกษา 2562
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีการจัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศน์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้น เพื่อเป็นการอบรมครั้งสุดท้ายให้พร้อมทั้งกายและใจเพื่อก้าวไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและคณะครูได้เห็นความสำคัญของนักเรียนเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันตลอดทั้งวัน และปิดท้ายด้วยงานเลี้ยงสังสรร ดนตรีเพราะจากวงดนตรีเกษมแบรนด์
ตรวจโควิด-19 พร้อมให้ความรู้และแนวทางป้องกันจากคณะแพทย์
วันที่ 6 มีนาคม 2563 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีการเชิญคณะแพทย์มาตรวจ และให้ความรู้พร้อมแนวทางการป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานในการรับมือและป้องกัน ขอขอบคุณคณะแพยท์ทุกท่านที่มาให้ความรู้และเห็นความสำคัญของนักเรียนโรงเรียนเกษมพิทยาในครั้งนี้
กิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปี 62
วันที่ 26 ธันวาคม โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีการจัดกิจกรรมกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2562 มีการแข่งขันกีฬา กรีฑา เชียร์หลีดเดอร์ และกีฬาพื้นบ้าน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้รักสามัคคี เสียสละ อดทน ทำงานเป็นทีม มีการแก้ปัญหาแบบมีกระบวนการ(coding) รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจนักกีฬา
กิจกรรมวันคริสต์มาส ปี 62
วันที่ 25 ธันวาคม โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสขึ้น ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนเกษมพิทยา จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความสำคัญ และประเพณีในวันคริสต์มาส อีกทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้จากการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ และเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในกิจกรรมต่างๆ
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เยื่ยมชมกระบวนการเรียนรู้ผ่าน Coding
วันที่ 16 ธันวาคม 2562 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน Coding โดยมี นางศรีวรรณ สายฟ้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษมพิทยา ดร.วรนาท รักสกุลไทย ผู้อำนวยการแผนกอนุบาล นายชยพงศ์ สายฟ้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนเกษมพิทยา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนชุมชน ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนเกษมพิทยา เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Energy Mind Award ระดับ 5 ดาว»
Untitled Document
กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนเกษมพิทยา »
AFTERNOON GAME2016
นักเรียนของเราเรียนต่อที่ไหนกันบ้าง»
เรียนต่อที่ไหนกันบ้าง
ชื่อ :   นางสาว พิชชากร หมัดประเสริฐ
ชั้น :   ม.6/2
ปีที่สำเร็จการศึกษา :   2561
สถาบัน :
  
พระจอมเกล้าลาดกระบัง
คณะ :   คณะวิทย์ศาสตร์
สาขา :   จุลชีวอุตสาหกรรม
ชื่อ :   นางสาวเพชรชริน สุขสม
ชั้น :   ม.6/2
ปีที่สำเร็จการศึกษา :   2561
สถาบัน :
  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะ :   บริหารธุรกิจ
สาขา :   การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ
ขอแสดงความยินดีกับ "ศิษย์รุ่นพี่"
ชื่อ : นางสาวกริษฐา ปินตาคำ
คณะ / สาขาวิชา :ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการโรงแรมและท่อ
สถาบัน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปะมวลภาพกิจกรรมที่น่าสนใจ
วิดีโอแนะนำโรงเรียน "น้องหมิวดาวโรงเรียน"»
AFTERNOON GAME2016
ผลงานนักเรียน
เพื่อนเรา ม.6 ปีการศึกษา 2562
ความประทับใจ และความฝันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  »
เพื่อนเรา ม.6 ปีการศึกษา 2561
ความประทับใจ และความฝันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 »