โรงเรียนเกษมพิทยา
โรงเรียนเกษมพิทยา
  • โรงเรียนเกษมพิทยา มุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการและจริยธรรม
  • ก้าวแรกของการศึกษาต้องเริ่มต้นด้วยความพร้อมของการก้าว
  • โรงเรียนของเราน่าอยู่
  • โรงเรียนเกษมพิทยาออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
  • โรงเรียนเกษมพิทยาออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
  • แผนกอนุบาลโรงเรียนเกษมพิทยา
Untitled Document
งานฝ่ายทะเบียน/เอกสาร
::LOGIN::
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
User :
Pass :
Untitled Document
วันศุกร์
24
มกราคม

counter
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์
Untitled Document 6
คน
วันนี้
18
คน
เมื่อวาน
85
คน
เดือนนี้
1,492
คน
เดือนที่แล้ว
2,073
คน
รวมปีนี้
1,492
คน
รวมปีที่แล้ว
26,072
คน
สถิตินี้เริ่มเก็บค่าจากวันที่ 25 มี.ค. 60
ข่าวประชาสัมพันธ์
link_marquree โรงเรียนเกษมพิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้นประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รับสมัครนักเรียนใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ปี 2562
วันที่ 28-29 สิงหาคม โรงเรียนเกษมพิทยาจะมีการจัดกิจกรรมวันสัปดาห์ห้องสมุด โดยมีกิจกรรมต่างๆ ด้านทักษะทางวิชาการ การแสดงหน้าเวที และมีร้านหนังสือเข้ามาร่วมจำหน่าย หลากหลายร้านค้า ขอเชิญทุกๆ ท่านร่วมกิจกรรมได้ที่โรงเรียนเกษมพิทยา ณ ใต้อาคารโรงเเรียนเกษมพิทยา

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 62
วันที่ 16 สิงหาคม โรงเรียนเกษมพิทยาจะมีการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีการจัดการประกวดผลงานนักเรียน มอบเกียรติบัตร และการประกวด Fancy recycle ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง เวลา 11.30 น.

ประกาศวันจัดกิจกรรมวันแม่ ปี 2562
วันที่ 9 สิงหาคม โรงเรียนเกษมพิทยาจะการจัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยในกิจกรรม ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และมีการแสดงหน้าเวลา มอบเกียรติบัตร และประกาศแม่ดีเด่น

ประกาศวันจัดกิจกรรมวันภาษาไทย ปี 62
วันที่ 30 กรกฏาคม โรงเรียนเกษมพิทยาจะมีการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้นบริเวณใต้อาคารเรียน มีการประกวดความสามารถในด้านต่างๆ ของวิชาภาษาไทยา การแสดงต่างๆ เวลา 9.30-11.30น.

ประกาศหยุด
วันที่ 16-17 กรกฏาคม โรงเรียนเกษมพิทยาประกาศหยุดเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

อบรมสะเต็มศึกษา ปี 2562
วันที่ 17-20 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเกษมพิทยาศูนย์สะเต็ม ได้จัดการอบรมสะเต็มศึกษาออนไลน์จาก สสวท. ณ ห้องประชุม โรงเรียนเกษมพิทยา

ปฐมนิเทศน์นักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศน์นักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.30-08.30 น. ณ ห้องประชุม(ห้องโสต) โรงเรียนเกษมพิทยา

ขายสมุด-หนังสือ ชุดนักเรียน
วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเกษมพิทยาได้เปิดขาย สมุด-หนังสือ กระเป๋า ชุดนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ใต้อาคารโรงเรียนเกษมพิทยา ตั้งแต่เวลา 8.00-15.00 น.

รับผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปี 61
วันที่ 31 มีนาคม 2562 โรงเรียนเกษมพิทยามีกิจกรรม รับผลสอบและพบคุณครูประจำชั้น ทุกระดับชั้น

กิจกรรมวันวิชาการประจำปีการศึกษา 61
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนเกษมพิทยามีการจัดกิจกรรมทักษะด้านวิชาการประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 62
วันที่ 11 มกราคม 2562 โรงเรียนเกษมพิทยามีกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2561 มีการแสดงกิจกรรม ของรางวัลมากมาย

กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน ปี 61
วันที่ 7 ธันวาคม โรงเรียนเกษมพิทยามีกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนประปีการศึกษา 2651

ประกาศวันหยุด
วันที่ 5 ธันวาคม ประกาศหยุดวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมวันวชิราวุธ
วันที่ 22 พฤศจิกายน โรงเรียเกษมพิทยาจะมีการจัดกิจกรรมวันวชิราวุธ(ราชสดุดี แทนวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ป.6-ม.1
วันที่ 10-12 พฤศจิกายน โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ป.6- ม.1

กิจกรรมวันวิชาการ ปีการศึกษา2560
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมทางวิชาการโดยมีการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ พร้อมทั้งกิจกรรมด้านหน้าเวทีอีกมากมาย เพิ่มเติมได้ที่ คลิก: สูจิบัตร | รายละเอียด | กำหนดการ | แผนผัง |

วันเด็กแห่งชาติปี 2561
วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้นเพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติสืบต่อไป

ประกาศผลสอบ 1/60
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาประกาศผลสอบประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ให้นักเรียนพร้อมผู้ปกครองมาฟังประกาศผลสอบพร้อมรับใบแทนสมุดพก

สอบซ่อมนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
วันที่ 3-9 ตุลาคม 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาประกาศผลสอบ 0 ร มส มผ พร้อมการสอบซ่อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำภาคเรียนที่ 1 /60

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ปี 60
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาจะมีการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้น โดยมีตรีมว่า "โลกยุคดึกดำบรรพ์"

เดินสวนสนามลูกเสือเนตรนารี 60
วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีกิจกรรมเดินสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี รด. พร้อมด้วยคณะผู้กำกับ โดยเริ่มกิจกรรมเวลา 9.00 - 10.00 น.

กิจกรรมรับน้อง ม.4 ปี 60
วันที่ 9 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเกษมพิทยามีกิจกรรมรับน้องระดับชั้น ม.4 เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ระหว่างเพื่อนตลอดจนความรักและความเคารพรุ่นพี่รุ่นน้อง

กิจกรรมวันไหว้ครู ปี 60
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระคุณของครู ขอเชิญศิษย์ใหม่และศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมรำลึกพระคุณของครูร่วมกัน ณ โรงเรียนเกษมพิทยา

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 60
วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ใน โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย และความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่ายทั้งในและนอกสถานศึกษา

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น อนุบาลและประถมศึกษา
วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาร่วมกับคณะครูและผู้ปกครองระดับชั้น อนุบาลและประถมศึกษา ร่วมประชุมและร่วมรับฟังนโยบาย แนวการการศึกษาปีการศึกษา 2560

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปี 2560
วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาได้เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ขอให้นักเรียนแต่งกายให้เรียนร้อย และเดินทางโดยปลอดภัย

ปฐมนิเทศน์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 60
วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนเกษมพิทยามีกำหนดการปฐมนิเทศน์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ที่โรงเรียนเกษมพิทยาเป็นเวลา 2 วัน 1 คืน

แจ้งประชาสัมพันธ์การปรับปรุงเว็บไซต์
ขณะนี้ ADMIN กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างของเว็บไซต์ มีผลทำให้การเข้าดูเว็บไซต์ช้าลง และอาจมีผลต่อโครงสร้างบางจุดของเว็บไซต์ จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
วันที่ 19-21 เมษายน 2560 ณ สช.3 ศูนย์โรงเรียนเกษมพิทยา กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์อบรมครูทางไกล ะเต็มศึกษาตามสังกัด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมการเรียนภาคฤดูร้อน(SUMMER)59
วันที่ 27 มี.ค.-28 เม.ย. 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2559 โดยจะแบ่งการเรียนการสอนออกเป็นภาคเช้า-บ่าย ตามรายวิชาที่โรงเรียนได้จัดตารางการเรียนการสอน

กิจกรรมวันวิชาการ ปีการศึกษา 2559
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมทางวิชาการโดยมีการแข่งขันทักษะทางวิชาการและ ด้านต่างๆ พร้อมกิจกรรมหน้าเวทีมากมาย [คลิกดูรายละเอียด]

OPEN HOUSE 2559
วันที่ 24 ตุลาคม 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรม OPEN HOUSE ประจำปี 2559 โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ เวลา 09.00น.-12.00 น. นักเรียนระดับ ม.ต้น และ 13.00-16.00 น. นักเรียนระดับ ม.ปลาย

เข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.5
วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเกษมพิทยา ได้เดินทางไปเข้าค่ายพัฒนาผู้เรียนที่ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ค่ายนวมินทราชินี ชลบุรี

เปิดเทอม 2/2559
วันที่ 31 ตุลาคม 2559 โรงเรียนเกษมพิทยา ได้เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ประกาศผลสอบปลายภาค 1/2559
วันที่ 9 กันยายน 2559 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาประกาศผลสอบนักเรียนทุกระดับชั้น โดยนักเรียนและผู้ปกครองมาฟังประกาศผลสอบพร้อมกัน และปิดภาคเรียนที่ 1/2559

ประกาศผลสอบปลายภาค ปี 2559
วันที่ 29 กันยายน 2559 โรงเรียนเกษมพิทยา ประกาศผลสอบ 0 ร มส และ มผ ประจำปลายภาคเรียนที่ 1/2559

ศูนย์สอบ ก.พ. ปี 59 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
วันที่ 21 สิงหาคม 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาได้เป็นศูนย์สอบคัดเลือก คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ขอให้ทุกท่านเดินทางมาสอบในครั้งนี้เดินทางโดยสวัสดิภาพ ...รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปี 59
วันที่ 18 สิงหาคม 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาจะมีการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โดยมีกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย

กิจกรรมวันภาษาไทย 2559
วันที่ 29 กรกฏาคม 2559 โรงเรียนเกษมพิทยามีกิจกรรมวันภาษาไทย โดยมีกิจกรรมการแข่งขันหลายอย่าง ทั้ง ประกวดวิดีโอภาษาไทย ตอบปัญหา มีนิทัศน์การที่หลากหลายพร้อมการแสดงละครวรรณคดี

ประกาศวันหยุด
วันที่ 18-20 กรกฏาคม 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาประกาศหยุดพิเศษตามคำสั่ง ครม. เนื่องในวัน อาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

สอบกลางภาคระดับมัธยมศึกษา ปี 2559
วันที่ 12-15 กรกฏาคม 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาจัดสอบกลางภาคนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

กิจกรรมวันไหว้ครู ปี 59
วันที่ 23 มิถุนายน 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาจัดกิจกรรมวันไหว้ครู

วันสิ่งแวดล้อมโลก
วันที่ 6 มิ.ย. 59 โรงเรียนเกษมพิทยาจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก มีกิจกรรมประกวดวาดภาพ ตอบคำถาม ประกวดแต่คำขวัญ และเทน้ำหมักที่ใต้สะพานคลองตัน

กิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน
วันที่ 28 พ.ค. 59
- โรงเรียนได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ระดับ ม.4 เวลา 08.00-12.00น.

วันที่ 4 มิ.ย. 59
- กิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านแลโรงเรียน
ระดับ ม.2-3 เวลา 09.00-12.00 น.
ระดับ ม.5-6 เวลา 13.00-15.00 น.


เปิดภาคเรียนที่ 1/2559
วันที่ 16 พ.ค. 2559 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

จำหน่ายหนังสือแบบเรียน
วันที่ 10-14 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00-15.30 น. โรงเรียนเกษมพิทยาจำหน่ายหนังสือแบบเรียน ป.1-ม.6
* เอกสารประกอบการซื้อ
- สำเนาทะเบียนบ้านเด็กและผู้ปกครองพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องและเซ็นชื่อกำกับ

ตารางเรียนและวันหยุด SUMMER-58
วันที่ 6 เมษยน 2559 วันจักรี ไม่หยุด ทางโรงเรียนให้หยุดในเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 - 15 เมษยน 2559 และเริ่มเรียนปกติวันที่ 18 เมษายน 2559 [Download]

SUMMER COMMING 58
วันที่ 28 มีนาคม - 30 เมษายน 2559 โรงเรียนเกษมพิทยามีกิจกรรมและการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน (SUMMER)

กำหนดการประกาศผลสอบและการซ่อม
- วันที่ 17 มีนาคม 2559 ประกาศผลสอบ และลงทะเบียนซ่อมกับครูประจำชั้น
-วันที่ 17-23 มีนาคม 2559 สอบซ่อมพร้อมประกาศผลสอบซ่อม
-วันที่ 27 มีนาคม 2559 ประกาศผลสอบทุกระดับชั้น ผู้ปกครองและนักเรียนมารับผลการเรียนพร้อมกัน

ปัจฉิม ม.6 ปีการศึกษา 58
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ -2 มีนาคม 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศที่ คลองทรายรีสอร์ทเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ทัศนศึกษามัธยมศึกษาปีที่1 ปี 58
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกรั้วโรงเรียน ณ สวนสัตว์ปิดซาฟารีเวลิ์ด เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

ตรวจสุขภาพรอบ 2 ปีการศึกษา 58
วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีการตรวจสุขภาพนักเรียนโดยมีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลมาตรวจสุขภาพทุกระดับชั้น

วันเด็กแห่งชาติ 2559
วันที่ 8 ม.ค. 59 โรงเรียนเกษมพิทยาจะมีกิจกรรมวันเด็ก ขอเชิญชวนเด็กนักเรียนและผู้ปกครองร่วมกิจ ณ โรงเรียนเกษมพิทยา

รับสมัครนักเรียน
เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น อนุบาล ประถม และมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 58-59 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

กีฬาภายใน 2558
โรงเรียนเกษมพิทยาจัดการแข่งขันกีฬาภายในปีการศึกษา 2558 วันที่ 26-27 พ.ย 2558

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ม.1
โรงเรียนเกษมพิทยา เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือเนตรนารีชั้น ป. 6 และม. 1 วันที่ 14-16 พ.ย 2558 ณ ค่ายลูกเสือฉิมกุล อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี