โรงเรียนเกษมพิทยา
โรงเรียนเกษมพิทยา
  • โรงเรียนเกษมพิทยา มุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการและจริยธรรม
  • ก้าวแรกของการศึกษาต้องเริ่มต้นด้วยความพร้อมของการก้าว
  • โรงเรียนของเราน่าอยู่
  • โรงเรียนเกษมพิทยาออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
  • โรงเรียนเกษมพิทยาออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
  • แผนกอนุบาลโรงเรียนเกษมพิทยา
Untitled Document
::LOGIN::
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
User :
Pass :
Untitled Document
วันอาทิตย์
20
ตุลาคม

counter
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์
Untitled Document 21
คน
วันนี้
36
คน
เมื่อวาน
35
คน
เดือนนี้
1,252
คน
เดือนที่แล้ว
2,152
คน
รวมปีนี้
21,371
คน
รวมปีที่แล้ว
26,991
คน
สถิตินี้เริ่มเก็บค่าจากวันที่ 25 มี.ค. 60
ข่าวประชาสัมพันธ์
link_marquree โรงเรียนเกษมพิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้นประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รับสมัครนักเรียนใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ปี 2562
วันที่ 28-29 สิงหาคม โรงเรียนเกษมพิทยาจะมีการจัดกิจกรรมวันสัปดาห์ห้องสมุด โดยมีกิจกรรมต่างๆ ด้านทักษะทางวิชาการ การแสดงหน้าเวที และมีร้านหนังสือเข้ามาร่วมจำหน่าย หลากหลายร้านค้า ขอเชิญทุกๆ ท่านร่วมกิจกรรมได้ที่โรงเรียนเกษมพิทยา ณ ใต้อาคารโรงเเรียนเกษมพิทยา

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 62
วันที่ 16 สิงหาคม โรงเรียนเกษมพิทยาจะมีการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีการจัดการประกวดผลงานนักเรียน มอบเกียรติบัตร และการประกวด Fancy recycle ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง เวลา 11.30 น.

ประกาศวันจัดกิจกรรมวันแม่ ปี 2562
วันที่ 9 สิงหาคม โรงเรียนเกษมพิทยาจะการจัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยในกิจกรรม ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และมีการแสดงหน้าเวลา มอบเกียรติบัตร และประกาศแม่ดีเด่น

ประกาศวันจัดกิจกรรมวันภาษาไทย ปี 62
วันที่ 30 กรกฏาคม โรงเรียนเกษมพิทยาจะมีการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้นบริเวณใต้อาคารเรียน มีการประกวดความสามารถในด้านต่างๆ ของวิชาภาษาไทยา การแสดงต่างๆ เวลา 9.30-11.30น.

ประกาศหยุด
วันที่ 16-17 กรกฏาคม โรงเรียนเกษมพิทยาประกาศหยุดเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

อบรมสะเต็มศึกษา ปี 2562
วันที่ 17-20 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเกษมพิทยาศูนย์สะเต็ม ได้จัดการอบรมสะเต็มศึกษาออนไลน์จาก สสวท. ณ ห้องประชุม โรงเรียนเกษมพิทยา

ปฐมนิเทศน์นักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศน์นักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.30-08.30 น. ณ ห้องประชุม(ห้องโสต) โรงเรียนเกษมพิทยา

ขายสมุด-หนังสือ ชุดนักเรียน
วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเกษมพิทยาได้เปิดขาย สมุด-หนังสือ กระเป๋า ชุดนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ใต้อาคารโรงเรียนเกษมพิทยา ตั้งแต่เวลา 8.00-15.00 น.

รับผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปี 61
วันที่ 31 มีนาคม 2562 โรงเรียนเกษมพิทยามีกิจกรรม รับผลสอบและพบคุณครูประจำชั้น ทุกระดับชั้น

กิจกรรมวันวิชาการประจำปีการศึกษา 61
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนเกษมพิทยามีการจัดกิจกรรมทักษะด้านวิชาการประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 62
วันที่ 11 มกราคม 2562 โรงเรียนเกษมพิทยามีกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2561 มีการแสดงกิจกรรม ของรางวัลมากมาย

กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน ปี 61
วันที่ 7 ธันวาคม โรงเรียนเกษมพิทยามีกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนประปีการศึกษา 2651

ประกาศวันหยุด
วันที่ 5 ธันวาคม ประกาศหยุดวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมวันวชิราวุธ
วันที่ 22 พฤศจิกายน โรงเรียเกษมพิทยาจะมีการจัดกิจกรรมวันวชิราวุธ(ราชสดุดี แทนวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ป.6-ม.1
วันที่ 10-12 พฤศจิกายน โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ป.6- ม.1

กิจกรรมวันวิชาการ ปีการศึกษา2560
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมทางวิชาการโดยมีการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ พร้อมทั้งกิจกรรมด้านหน้าเวทีอีกมากมาย เพิ่มเติมได้ที่ คลิก: สูจิบัตร | รายละเอียด | กำหนดการ | แผนผัง |

วันเด็กแห่งชาติปี 2561
วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้นเพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติสืบต่อไป

ประกาศผลสอบ 1/60
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาประกาศผลสอบประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ให้นักเรียนพร้อมผู้ปกครองมาฟังประกาศผลสอบพร้อมรับใบแทนสมุดพก

สอบซ่อมนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
วันที่ 3-9 ตุลาคม 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาประกาศผลสอบ 0 ร มส มผ พร้อมการสอบซ่อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำภาคเรียนที่ 1 /60

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ปี 60
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาจะมีการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้น โดยมีตรีมว่า "โลกยุคดึกดำบรรพ์"

เดินสวนสนามลูกเสือเนตรนารี 60
วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีกิจกรรมเดินสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี รด. พร้อมด้วยคณะผู้กำกับ โดยเริ่มกิจกรรมเวลา 9.00 - 10.00 น.

กิจกรรมรับน้อง ม.4 ปี 60
วันที่ 9 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเกษมพิทยามีกิจกรรมรับน้องระดับชั้น ม.4 เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ระหว่างเพื่อนตลอดจนความรักและความเคารพรุ่นพี่รุ่นน้อง

กิจกรรมวันไหว้ครู ปี 60
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระคุณของครู ขอเชิญศิษย์ใหม่และศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมรำลึกพระคุณของครูร่วมกัน ณ โรงเรียนเกษมพิทยา

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 60
วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ใน โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย และความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่ายทั้งในและนอกสถานศึกษา

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น อนุบาลและประถมศึกษา
วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาร่วมกับคณะครูและผู้ปกครองระดับชั้น อนุบาลและประถมศึกษา ร่วมประชุมและร่วมรับฟังนโยบาย แนวการการศึกษาปีการศึกษา 2560

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปี 2560
วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาได้เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ขอให้นักเรียนแต่งกายให้เรียนร้อย และเดินทางโดยปลอดภัย

ปฐมนิเทศน์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 60
วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนเกษมพิทยามีกำหนดการปฐมนิเทศน์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ที่โรงเรียนเกษมพิทยาเป็นเวลา 2 วัน 1 คืน

แจ้งประชาสัมพันธ์การปรับปรุงเว็บไซต์
ขณะนี้ ADMIN กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างของเว็บไซต์ มีผลทำให้การเข้าดูเว็บไซต์ช้าลง และอาจมีผลต่อโครงสร้างบางจุดของเว็บไซต์ จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
วันที่ 19-21 เมษายน 2560 ณ สช.3 ศูนย์โรงเรียนเกษมพิทยา กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์อบรมครูทางไกล ะเต็มศึกษาตามสังกัด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมการเรียนภาคฤดูร้อน(SUMMER)59
วันที่ 27 มี.ค.-28 เม.ย. 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2559 โดยจะแบ่งการเรียนการสอนออกเป็นภาคเช้า-บ่าย ตามรายวิชาที่โรงเรียนได้จัดตารางการเรียนการสอน

กิจกรรมวันวิชาการ ปีการศึกษา 2559
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมทางวิชาการโดยมีการแข่งขันทักษะทางวิชาการและ ด้านต่างๆ พร้อมกิจกรรมหน้าเวทีมากมาย [คลิกดูรายละเอียด]

OPEN HOUSE 2559
วันที่ 24 ตุลาคม 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรม OPEN HOUSE ประจำปี 2559 โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ เวลา 09.00น.-12.00 น. นักเรียนระดับ ม.ต้น และ 13.00-16.00 น. นักเรียนระดับ ม.ปลาย

เข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.5
วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเกษมพิทยา ได้เดินทางไปเข้าค่ายพัฒนาผู้เรียนที่ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ค่ายนวมินทราชินี ชลบุรี

เปิดเทอม 2/2559
วันที่ 31 ตุลาคม 2559 โรงเรียนเกษมพิทยา ได้เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ประกาศผลสอบปลายภาค 1/2559
วันที่ 9 กันยายน 2559 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาประกาศผลสอบนักเรียนทุกระดับชั้น โดยนักเรียนและผู้ปกครองมาฟังประกาศผลสอบพร้อมกัน และปิดภาคเรียนที่ 1/2559

ประกาศผลสอบปลายภาค ปี 2559
วันที่ 29 กันยายน 2559 โรงเรียนเกษมพิทยา ประกาศผลสอบ 0 ร มส และ มผ ประจำปลายภาคเรียนที่ 1/2559

ศูนย์สอบ ก.พ. ปี 59 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
วันที่ 21 สิงหาคม 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาได้เป็นศูนย์สอบคัดเลือก คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ขอให้ทุกท่านเดินทางมาสอบในครั้งนี้เดินทางโดยสวัสดิภาพ ...รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปี 59
วันที่ 18 สิงหาคม 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาจะมีการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โดยมีกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย

กิจกรรมวันภาษาไทย 2559
วันที่ 29 กรกฏาคม 2559 โรงเรียนเกษมพิทยามีกิจกรรมวันภาษาไทย โดยมีกิจกรรมการแข่งขันหลายอย่าง ทั้ง ประกวดวิดีโอภาษาไทย ตอบปัญหา มีนิทัศน์การที่หลากหลายพร้อมการแสดงละครวรรณคดี

ประกาศวันหยุด
วันที่ 18-20 กรกฏาคม 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาประกาศหยุดพิเศษตามคำสั่ง ครม. เนื่องในวัน อาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

สอบกลางภาคระดับมัธยมศึกษา ปี 2559
วันที่ 12-15 กรกฏาคม 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาจัดสอบกลางภาคนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

กิจกรรมวันไหว้ครู ปี 59
วันที่ 23 มิถุนายน 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาจัดกิจกรรมวันไหว้ครู

วันสิ่งแวดล้อมโลก
วันที่ 6 มิ.ย. 59 โรงเรียนเกษมพิทยาจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก มีกิจกรรมประกวดวาดภาพ ตอบคำถาม ประกวดแต่คำขวัญ และเทน้ำหมักที่ใต้สะพานคลองตัน

กิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน
วันที่ 28 พ.ค. 59
- โรงเรียนได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ระดับ ม.4 เวลา 08.00-12.00น.

วันที่ 4 มิ.ย. 59
- กิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านแลโรงเรียน
ระดับ ม.2-3 เวลา 09.00-12.00 น.
ระดับ ม.5-6 เวลา 13.00-15.00 น.


เปิดภาคเรียนที่ 1/2559
วันที่ 16 พ.ค. 2559 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

จำหน่ายหนังสือแบบเรียน
วันที่ 10-14 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00-15.30 น. โรงเรียนเกษมพิทยาจำหน่ายหนังสือแบบเรียน ป.1-ม.6
* เอกสารประกอบการซื้อ
- สำเนาทะเบียนบ้านเด็กและผู้ปกครองพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องและเซ็นชื่อกำกับ

ตารางเรียนและวันหยุด SUMMER-58
วันที่ 6 เมษยน 2559 วันจักรี ไม่หยุด ทางโรงเรียนให้หยุดในเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 - 15 เมษยน 2559 และเริ่มเรียนปกติวันที่ 18 เมษายน 2559 [Download]

SUMMER COMMING 58
วันที่ 28 มีนาคม - 30 เมษายน 2559 โรงเรียนเกษมพิทยามีกิจกรรมและการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน (SUMMER)

กำหนดการประกาศผลสอบและการซ่อม
- วันที่ 17 มีนาคม 2559 ประกาศผลสอบ และลงทะเบียนซ่อมกับครูประจำชั้น
-วันที่ 17-23 มีนาคม 2559 สอบซ่อมพร้อมประกาศผลสอบซ่อม
-วันที่ 27 มีนาคม 2559 ประกาศผลสอบทุกระดับชั้น ผู้ปกครองและนักเรียนมารับผลการเรียนพร้อมกัน

ปัจฉิม ม.6 ปีการศึกษา 58
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ -2 มีนาคม 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศที่ คลองทรายรีสอร์ทเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ทัศนศึกษามัธยมศึกษาปีที่1 ปี 58
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกรั้วโรงเรียน ณ สวนสัตว์ปิดซาฟารีเวลิ์ด เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

ตรวจสุขภาพรอบ 2 ปีการศึกษา 58
วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีการตรวจสุขภาพนักเรียนโดยมีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลมาตรวจสุขภาพทุกระดับชั้น

วันเด็กแห่งชาติ 2559
วันที่ 8 ม.ค. 59 โรงเรียนเกษมพิทยาจะมีกิจกรรมวันเด็ก ขอเชิญชวนเด็กนักเรียนและผู้ปกครองร่วมกิจ ณ โรงเรียนเกษมพิทยา

รับสมัครนักเรียน
เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น อนุบาล ประถม และมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 58-59 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

กีฬาภายใน 2558
โรงเรียนเกษมพิทยาจัดการแข่งขันกีฬาภายในปีการศึกษา 2558 วันที่ 26-27 พ.ย 2558

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ม.1
โรงเรียนเกษมพิทยา เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือเนตรนารีชั้น ป. 6 และม. 1 วันที่ 14-16 พ.ย 2558 ณ ค่ายลูกเสือฉิมกุล อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี