โรงเรียนเกษมพิทยา
Untitled Document
งานฝ่ายทะเบียน/เอกสาร
::LOGIN::
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
User :
Pass :
Untitled Document
วันพฤหัสบดี
17
มิถุนายน

counter
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์
Untitled Document 16
คน
วันนี้
179
คน
เมื่อวาน
277
คน
เดือนนี้
2,672
คน
เดือนที่แล้ว
4,140
คน
รวมปีนี้
18,832
คน
รวมปีที่แล้ว
33,098
คน
สถิตินี้เริ่มเก็บค่าจากวันที่ 25 มี.ค. 60
สถิติครูและบุคลากร
สถิตินักเรียน   สถิติครู
ณ ยอดวันที่ 10 มิถุนายน 2559   ณ ยอดวันที่ 10 มิถุนายน 2559
ชั้น ชาย หญิง รวม   ครูระดับ ชาย หญิง รวม
ม.1 54 66 120   ครูอนุบาล - 8 8
ม.2 66 58 124   ครูประถมศึกษา 3 13 16
ม.3 69 43 112   ครูมัธยมศึกษา 35 15 50
ม.4 76 70 146   ครูสนับสนุนฯ 3 11 14
ม.5 49 86 135   ครูโครงการฯ 1 14 15
ม.6 48 48 96   รวม 42 61 103
รวม 362 371 733          
                 
สถิตินักเรียน   สถิติครู
ณ ยอดวันที่ 10 มิถุนายน 2558   ณ ยอดวันที่ 10 มิถุนายน 2558
ชั้น ชาย หญิง รวม   ครูระดับ ชาย หญิง รวม
ม.1 70 50 120   ครูอนุบาล - 8 8
ม.2 74 43 117   ครูประถมศึกษา 2 17 19
ม.3 77 76 153   ครูมัธยมศึกษา 16 33 49
ม.4 56 92 148   ครูสนับสนุนฯ 3 13 16
ม.5 44 51 95   ครูโครงการฯ 2 14 16
ม.6 65 80 145   รวม 23 85 108
รวม 386 392 778          
                 
สถิตินักเรียน   สถิติครู
ณ ยอดวันที่ 10 มิถุนายน 2557   ณ ยอดวันที่ 10 มิถุนายน 2557
ชั้น ชาย หญิง รวม   ครูระดับ ชาย หญิง รวม
ม.1 81 42 123   ครูอนุบาล - 8 8
ม.2 77 80 157   ครูประถมศึกษา 2 16 18
ม.3 72 86 158   ครูมัธยมศึกษา 16 33 49
ม.4 75 60 135   ครูสนับสนุนฯ 4 12 16
ม.5 80 84 164   ครูโครงการฯ 2 14 16
ม.6 58 99 157   รวม 24 83 107
รวม 443 451 894          
                 
สถิตินักเรียน   สถิติครู
ณ ยอดวันที่ 10 มิถุนายน 2556   ณ ยอดวันที่ 10 มิถุนายน 2556
ชั้น ชาย หญิง รวม   ครูระดับ ชาย หญิง รวม
ม.1 87 76 163   ครูอนุบาล - 7 7
ม.2 77 92 169   ครูประถมศึกษา 3 19 22
ม.3 79 72 151   ครูมัธยมศึกษา 19 36 55
ม.4 114 101 215   ครูสนับสนุนฯ 3 14 17
ม.5 62 109 171   ครูโครงการฯ 3 17 20
ม.6 68 98 166   รวม 28 93 121
รวม 487 548 1035