นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับความทรงจำใน "เกษมพิทยา"
ชื่อ-นามสกุล :  
ชั้น-เลขที่ : 

จากใจถึงครูคอมฯ...