นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับความทรงจำใน "เกษมพิทยา"
ชื่อ-นามสกุล :   นาย อัซรี่ย์ มูนิซา
ชั้น-เลขที่ : ม.6/3 เลขที่ 2

จากใจถึงครูคอมฯ...
     ถึงแม้ครูจะเป็นคนที่ค่อนข้างเคร่งแต่ผมรู้ว่าในใจของครูต้องการอะไรครับ ครูต้องการให้ผมสามารถหางานไว้เลี้ยงชีพในอนาคตตามหลักสูตรที่ครูได้ให้ไว้ จากใจจริงเลย ผมไม่เคยคิดเลยครับว่ามจะรอดมาได้ แต่ผมก็ได้พยายามอย่างหนักและผ่านมาได้ด้วยตัวเอง ขอบคุณครูจริงๆครับที่สอนผม ทั้งในตำราและนอกตำรา
https://www.youtube.com/watch?v=1Lq8rETepCA&feature=share&fbclid=IwAR1F8writuyqwdH-UGOp1fU-DRANWfZhs06sg7fM84niEBWKuBFl7SRhTEs