นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับความทรงจำใน "เกษมพิทยา"
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาว พรไพลิน ณ สงขลา
ชั้น-เลขที่ : ม.6/1 เลขที่ 17

จากใจถึงครูคอมฯ...
     ดีใจที่ได้เรียนกับมัสเซอร์เพราะมัสเซอร์คอยสอนไปทีละขั้นตอนสอนงานเก่งแล้วใส่ใจนักเรียนเห็นใจนักเรียนบางทีก็มีการเปลี่ยนเลื่อนกำหนดส่งงานเพราะเข้าใจนักเรียนก็ขอบคุณที่สอนหนูให้มีความรู้ค่ะ