นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับความทรงจำใน "เกษมพิทยา"
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาว ธารินี ป้องปิ่น
ชั้น-เลขที่ : ม.6/2 เลขที่3

จากใจถึงครูคอมฯ...
     ขอบคุณครูที่คอยช่วยเหลือและเวลามีงานอะไรครูก็คอยบอกคอยสอนเรามาตลอดจนมาถึงวันนี้