นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับความทรงจำใน "เกษมพิทยา"
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาวกันตนา วิทยากุล
ชั้น-เลขที่ : ม.6/2 เลขที่ 15

จากใจถึงครูคอมฯ...
     ขอบคุณมซ.ที่ช่วยเหลืออะไรหลายๆอย่าง ทำให้หนูกระตือรือร้นขึ้น ทำให้ตื่นเช้ามาโรงเรียนขึ้น ขอบคุณจริงๆนะค่ะ