นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับความทรงจำใน "เกษมพิทยา"
ชื่อ-นามสกุล :   นายธีรพงศ์ วังจันทร์
ชั้น-เลขที่ : ม.6/2 เลขที่ 11

จากใจถึงครูคอมฯ...
     ขอบคุณมากๆครับที่ทนเหนื่อยทนสอนพวกเรามา มซ.เป็นคนที่วางแผนก่อนลงมือทำงานเสมอและให้ความรู้ ให้ความมีระเบียบ วินัย ถึงบางครั้ง มซ.อาจจะด่าบ้างตีบ้าง แต่ที่มซ.ทำก็คืออยากให้พวกผมโตเป็นคนดี คนมีวินัย ขอบคุณทุกอย่างๆที่ผ่านมาครับ