นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับความทรงจำใน "เกษมพิทยา"
ชื่อ-นามสกุล :   นายเกียริศักดิ์ พันธ์รังษี
ชั้น-เลขที่ : ม.6/3 เลขที่ 11

จากใจถึงครูคอมฯ...
     เป็นครูที่ดีและน่ารัก และคอยช่วยเหลือในสิ่งที่เราทำไม่ได้